ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบางกระดาน ซ.อบต. ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดเนินดินแดง ซ.อบต. ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางปิดบน ซ.3156 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดบางปิดล่าง ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดป่าธรรมชาติ ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดทองธรรมชาติ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดแหลมอวน ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดคลองใหญ่ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดน้ำเชี่ยว ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดแหลมงอบ ซ.National Highway No. 3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มัสยิดอัลกุบรอ ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มัสยิดค็อยรุ้ลบารียะห์ ซ.อนุสรณ์สถาน ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
มัสยิดดนูรู้ลการีมบ้านยายม่อม ซ.บ้านยายม่อม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง