ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเนินตากแดด ซ.3299 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดปะอาบูรพาเขต ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดช้างทูน ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดจัดสรร ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะนาว ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดบ่อพลอย ถ.,เทศบาล 3 10, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดหนองแฟบ ซ.สายเทศบาล 4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตากแว้ง ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตางาม ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดวงษ์พัฒนา ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะม่วง ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดคลองแอ่ง ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดนนทรีย์ ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดใหม่โพธาราม ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
สุเหร่าบาแลทับทิมสยาม 1 ซ.รพช. ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดป่าวิสุทธิธรรม ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง