ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดพนมพริก ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดป่าเทสรังสี ซ.รพช. ตร. 3012 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดมุมสงบ ซ.อบจ. ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดทางควาย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดป่าตะแบก ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดทุ่งเขา ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดแสนตุ้ง ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดท่าหาด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3156 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง