ค้นพบจำนวน 129 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเนินตากแดด ซ.3299 ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดปะอาบูรพาเขต ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดช้างทูน ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดจัดสรร ซ.3389 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะนาว ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดบ่อพลอย ถ.,เทศบาล 3 10, ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดหนองแฟบ ซ.สายเทศบาล 4 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดเมืองเก่าแสนตุ้ม(วัดเขาโต๊ะโม๊ะ) ซ.รพช. ตร. 3001 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดบ่อไร่ ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตาพลาย ซ.3158 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดตากแว้ง ซ.3157 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดตางาม ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดวงษ์พัฒนา ซ.3157 ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดมะม่วง ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดคลองแอ่ง ซ.3388 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดนนทรีย์ ซ.3157 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดประณีต ซ.3158 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดมาบใหญ่ ซ.3157 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดเจียรพัฒนา ซ.อบต. ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดฆ้อ ซ.3159 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดเสนาณรงค์ ซ.อบจ. ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดศรีบัวทอง ซ.3388 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดมณฑล ซ.อบจ. ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดนิโรธภาวนา ซ.3158 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดบ้านโป่ง ซ.3159 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดโป่งจันตา ซ.อบจ. ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดธรรมมาภิมุข ซ.3388 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดใหม่โพธาราม ซ.3157 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
วัดวังตะเคียน ซ.3159 ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดพนมพริก ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดเทพนิมิตร ซ.3157 ต.เทพนิมิต อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดป่าเทสรังสี ซ.รพช. ตร. 3012 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดมุมสงบ ซ.อบจ. ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดฉางเกลือ ซ.3157 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดทางควาย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3158 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดป่าตะแบก ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดบำโรณ ซ.3159 ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดทุ่งเขา ซ.3157 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดแสนตุ้ง ซ.สุขุมวิท ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดมัชฌิมวัน(วัดดงกลาง) ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดคลองขุด ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดท่ากระท้อน ซ.3159 ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดคลองใหญ่ ซ.โยธาธิการ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดเขาสมิง ซ.สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดท่าหาด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3156 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดบางปรือ ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเนินยาง ซ.อบต. ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดลำภูราย ซ.โยธาธิการ ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130
วัดท่าประดู่ ซ.3494 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสุวรรณภักดี(วัดทุ่งไก่ดัก) ซ.โยธาธิการ ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสวนใน ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสลัก ซ.3156 ต.ท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
วัดวังกระแจะ ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดธรรมมาภิมุข ซ.3157 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวรุณดิตถาราม ซ.3271 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองบัว ซ.ศาลเจ้า ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวรดิตถาราม ซ.วัดวรดิษฐ์ธาราม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดศรีบุรพาราม ซ.เกาะตะเคียน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดวิเวกวราราม ซ.AH123 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบางกระดาน ซ.อบต. ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดท่าพริก ซ.AH123 ต.ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเนินสูง ซ.AH123 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบุปผาราม ซ.อบต. ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองเพชร ซ.ชลประทาน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดโยธานิมิต(วัดโบสถ์) ซ.เทศบาล 4 อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดกลาง ซ.หลักเมือง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเนินดินแดง ซ.อบต. ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดไผ่ล้อม ซ.เนินตาแมว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดลำดวน ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3148 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดตะกาง ซ.AH123 ต.ตะกาง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบางปิดบน ซ.3156 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดหนองเสม็ด ซ.ชลประทาน ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดบางปิดล่าง ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดโคก ซ.3155 ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดหนองโสน ซ.อบต. ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดเขาน้อย ซ.อบต. ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคีรีวิหาร ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดสุวรรณมงคล ซ.อบต. ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดชำราก ซ.318 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดไทรทอง ซ.3148 ต.หนองโสน อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดป่าธรรมชาติ ซ.ตร. 4006 ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดทองธรรมชาติ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดแหลมอวน ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดหนองคันทรง ซ.ประชาภักดี 5 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองใหญ่ ซ.3156 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดน้ำเชี่ยว ซ.3148 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดแหลมหิน ซ.3449 ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดมณีกาญจนาราม ซ.AH123 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดแหลมงอบ ซ.National Highway No. 3148 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120
วัดหนองรี ซ.AH123 ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดแหลมกลัด ซ.3025 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดห้วงน้ำขาว ซ.3155 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองสน ซ.รพช. จ.ตราด 23170
วัดท่าเส้น ซ.AH123 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดประทุน ซ.3292 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองนนทรี ซ.รพช. จ.ตราด 23170
วัดสะพานหิน ซ.AH123 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดอ่าวใหญ่ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดอ่าวช่อ ซ.3155 ต.อ่าวใหญ่ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
วัดคลองพร้าว ซ.โยธาธิการ จ.ตราด 23170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง