ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดบึงตาต้า ซ.ชบ. 3007 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดจอมพลเจ้าพระยา ซ.3138 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดเขาน้อย ซ.3245 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดห้วยปราบ ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดราษฎร์อัสดาราม(วัดสะพานสี่) ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดมาบยางพร ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดไพรสณฑ์ ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดมาบเตย ซ.รย. 2015 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดปากแพรก ซ.3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดหนองมะปริง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดชากมันเทศ ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดสิทธิสามัคคี ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง