ค้นพบจำนวน 229 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเขาชะอางค์ ซ.รย. 5002 จ.ระยอง 21110
วัดบึงตาต้า ซ.ชบ. 3007 ต.หนองไร่ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดคลองเขต ซ.AH123 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดจอมพลเจ้าพระยา ซ.3138 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดเขาน้อย ซ.3245 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดห้วยปราบ ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดป่ายุบ ซ.AH123 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดหนองไร่ ซ.รย. 1003 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดราษฎร์อัสดาราม(วัดสะพานสี่) ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดถ้ำสุวรรณภูผา ซ.3377 จ.ระยอง 21110
วัดห้วยทับมอญ ซ.3377 จ.ระยอง 21110
วัดมาบยางพร ซ.รย. 3013 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดคลองน้ำแดง ซ.รย. 1003 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดบึงตากาด ซ.AH123 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดไพรสณฑ์ ซ.เทศบาลพัฒนา ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดเขาช่องลม ซ.รย. 4010 จ.ระยอง 21110
วัดมาบเตย ซ.รย. 2015 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดปากแพรก ซ.3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดชำฆ้อสามัคคีธรรม ซ.3377 จ.ระยอง 21110
วัดคลองป่าไม้ ซ.344 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดชุมแสง ซ.AH123 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดหนองฆ้อ ซ.344 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดประสิทธาราม ซ.รย. 2015 จ.ระยอง 21180
วัดหนองมะปริง ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดศาลาน้ำลึก ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดชากมันเทศ ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดเขาตลาดสิงหเสนี ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดพนานิคม ถ.,สาย 13 4, จ.ระยอง 21180
วัดเขาชะเมา ซ.3377 จ.ระยอง 21110
วัดเขาตาอิ๋น ซ.3471 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดน้ำใส ซ.3377 จ.ระยอง 21110
วัดสิทธิสามัคคี ซ.3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
วัดปิปผลิวนาราม ซ.สายหนองกรับ-โรงน้ำตาล ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดคลองจำกา ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดแม่น้ำคู้(วัดเก่า) ซ.Rural Roads RY. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดยางงาม ซ.344 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดหนองกรับ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเจริญศรีราษฎร์ ซ.รย. 2015 จ.ระยอง 21180
วัดห้วงหิน ซ.รย. 4010 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดพลงตาเอี่ยม ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดเนินสว่าง ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเขาหวาย ซ.รย. 1003 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดชงโค ซ.AH123 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดศรีโสภณ ซ.AH123 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดหินโค้ง ซ.โรจนะ เอ 10 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดสามแยกน้ำเป็น ซ.3377 จ.ระยอง 21110
วัดอัษฎาราม ซ.3375 จ.ระยอง 21180
วัดอ่างแก้ว ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดนพเก้าพนาราม ซ.AH123 จ.ระยอง 21180
วัดหนองคุย ซ.3433 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
วัดวังจันทร์ ถ.เขาหินแท่น-วังจันทร์ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210
วัดละหารไร่ ซ.รย. 4011 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดกะแสบนคูหาสวรรค์ ซ.AH123 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดชุมนุมใน ซ.หนองกันเกรา-คลองใช้ ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดละหารใหญ่สังฆาราม ซ.รย. 4011 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดอู่ทอง ซ.อบจ. รย. ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดปกรณ์ธรรมาราม ซ.3375 จ.ระยอง 21180
วัดชากผักกูด ถ.,สาย 13 5, จ.ระยอง 21180
วัดปทุมมาวาส ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเนินสุข ซ.3377 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหนองหว้า ซ.AH123 จ.ระยอง 21180
วัดสวนหลาว ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเขาลอย ซ.รย. 1003 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
วัดหนองพะวา ซ.3471 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดมะขามดิบ ซ.3376 จ.ระยอง 21180
วัดเขาสำรอง ซ.3433 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
วัดเขาโพธิ์ ซ.3371 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดดอนสำราญ ซ.เจริญสุข ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหนองกันเกรา ซ.AH123 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหนองหว้า ซ.3377 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหนองบอน ซ.นิคมสาย 11 จ.ระยอง 21180
วัดหนองจระเข้ ซ.อบจ. รย. ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดดอนจันทน์ ซ.3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเขาดินชุ่มทอง ซ.รย. 1008 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดบ้านนา(วัดหลวงปู่บุญ) ซ.3430 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหวายกรอง ซ.3138 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดมงคลวุฒาวาส ซ.เทศบาลทุ่งควายกิน 31 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเต้าปูนหาย ซ.อบจ. รย. ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดมาบตอง ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเจริญสุข ซ.เจริญสุข ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดอ่างตานนท์สายทิพย์ ซ.มาบใหญ่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดชากหมาก ซ.ชากหมาก-บ้านสุวรรณ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ซ.บ้านนา 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดกระบกขึ้นผึ้ง ซ.รย. 4009 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดสารนารถธรรมาราม ซ.สารนาถ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดสุขไพรวัน ซ.ต้นสน ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
วัดเนินสมบูรณ์ ซ.เทศบาลทุ่งควายกิน 26 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
วัดห้วงหิน ซ.รย. 4009 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองกะพ้อ ซ.เทศบาลทุ่งควายกิน 3 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเนินหย่อง ซ.รย. 1008 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดโอภาสี ซ.3320 ต.สำนักทอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21100
วัดไตรรัตนาราม ซ.ศาลเจ้า ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
วัดไผ่ล้อม ซ.เทศบาล 6/1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดเนินเขาดิน ซ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดหนองกะบอก ซ.3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดชากขุนวิเศษ ซ.อบจ. รย. 0204 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
วัดชากกอไผ่ ซ.รย. 4009 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดหนองน้ำขุ่น ซ.หนองน้ำขุ่น-หนองรี ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
วัดเจ็ดลูกเนิน ซ.รย. 4009 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
วัดบึงต้นชัน ซ.รย. 4009 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง