ค้นพบจำนวน 61 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอ้อมหลวงเจริญ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดใหญ่บ้านบ่อ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดใหญ่จอมปราสาท ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดแหลมสุวรรณาราม ซ.1182 ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดหลังศาลประสิทธิ์ ซ.สะพานสาครบุรี ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดหงษ์อรุณรัศมี (วัดน้อยนางหงษ์) ซ.สะพานสาครบุรี ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดโสภณาราม ซ.เดิมบาง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดสุนทรสถิต (วัดอำแพง) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ซ.สค. 4008 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศิริมงคล ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศาลพันท้าย ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศัทธายิ้มพานิชวราราม ซ.35 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศรีสุทธาราม ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศรีวนาราม ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ซ.เดิมบาง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดราษฎร์รังสรรค์ ซ.ราษฎร์พัฒนา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร ซ.สุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดโพธิ์แจ้ ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดพันธุวงษ์ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดพันท้ายนรสิงห์ ซ.สค. 2004 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป่ามหาไชย ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป่าท่าทรายพุทธบูชา ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป่าชัยรังสี ซ.สค. 2010 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดปากบ่อ ซ.35 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดปัจจันตาราม ซ.สส. 4007 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบ้านไร่เจริญผล ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบ้านโคก ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางหญ้าแพรก ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางปิ้ง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางปลา ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางน้ำวน ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางตะคอย ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางกระเจ้า ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบัณฑูรสิงห์ ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดนาโคก ซ.35 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดนาขวาง ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดน่วมกานนท์ ซ.3097 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเทพนวรัตน์ ซ.35 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเทพธงชัย ซ.35 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดใต้บ้านบ่อ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดตึกมหาชยาราม ถ. เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเจษฎาราม ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดโคกขาม ซ.สค. 5031 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดคลองมะเดื่อ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดคลองครุ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดโกรกกราก ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเกาะ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเกตุมดีศรีวราราม ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดกาหลง ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดกลางอ่างแก้ว ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดกระซ้าขาว ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สถานที่ประชุมคริสตจักรแบ๊บติสต์นนทบุรี ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดนักบุญอันนา ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรมหาชัย ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรแบ๊บติสต์โกรกกราก ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรบ้านหงพระคุณสมุทรสาคร ซ.เอกชัย 11 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรความหวัง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 957 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง