ค้นพบจำนวน 99 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอ่างทอง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดอ้อมหลวงเจริญ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดอ้อมน้อย ซ.3091 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
วัดใหม่ราษฎร์นุกูล ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดใหญ่บ้านบ่อ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดใหญ่จอมปราสาท ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดแหลมสุวรรณาราม ซ.1182 ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดหลังศาลประสิทธิ์ ซ.สะพานสาครบุรี ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ซ.สค. 4012 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดหนองพะอง ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดหนองบัว ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดหงษ์อรุณรัศมี (วัดน้อยนางหงษ์) ซ.สะพานสาครบุรี ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดโสภณาราม ซ.เดิมบาง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย) ซ.เลียบคลองสี่วา ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดสุนทรสถิต (วัดอำแพง) ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ซ.สค. 4008 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศิริมงคล ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศาลพันท้าย ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศัทธายิ้มพานิชวราราม ซ.35 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศรีสุทธาราม ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศรีสินมา ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ซ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
วัดศรีวนาราม ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดศรีเพชรพัฒนา ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ซ.เดิมบาง ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดวังชัยทรัพย์วิมล ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดโรงเข้ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดราษฎร์รังสรรค์ ซ.ราษฎร์พัฒนา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดยกกระบัตร ซ.3404 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดมหาชัยคล้ายนิมิตร ซ.สุขาภิบาล ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดฟุ้งประชาธรรมาราม (วัดดอนราว) ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดโพธิ์แจ้ ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดพันธุวงษ์ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดพันท้ายนรสิงห์ ซ.สค. 2004 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป่ามหาไชย ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป่าท่าทรายพุทธบูชา ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป่าชัยรังสี ซ.สค. 2010 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดปากบ่อ ซ.35 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดปัจจันตาราม ซ.สส. 4007 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ซ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดประสาทสามัคคีธรรม (วัดคลองซื่อ) ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดปทุมทองรัตนาราม ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดบ้านไร่เจริญผล ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบ้านโคก ซ.สค. 2004 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางหญ้าแพรก ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางยาง ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดบางปิ้ง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางปลา ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางน้ำวน ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางตะคอย ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบางกระเจ้า ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดบัณฑูรสิงห์ ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดนางสาว ซ.3091 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดนาโคก ซ.35 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดนาขวาง ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดน่วมกานนท์ ซ.3097 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดธรรมโชติ ซ.สค. 2006 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดธรรมจริยาภิรมย์ ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดเทพรัตนราม ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดเทพนวรัตน์ ซ.35 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเทพธงชัย ซ.35 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดท่าเสา ซ.เทศบาล 4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดท่าไม้ ซ.เทศบาล 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดท่ากระบือ ซ.สุคนธวิท 44 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดใต้บ้านบ่อ ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดตึกมหาชยาราม ถ. เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดดอนโฆสิตาราม ซ.3236 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดดอนไก่ดี ซ.เทศบาล 2 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดชัยมงคล ซ.3097 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดเจษฎาราม ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเจ็ดริ้ว ซ.สค. 4011 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดโคกขาม ซ.สค. 5031 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดคลองมะเดื่อ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดคลองครุ ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดโกรกกราก ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเกาะ ซ.สค. 2010 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดเกษตรพุทธาราม ซ.สค. 4009 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วัดเกตุมดีศรีวราราม ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดกาหลง ซ.35 ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดกลางอ่างแก้ว ซ.35 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดกระซ้าขาว ซ.35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดกระโจมทอง ซ.3097 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
วัดประสาทสิทธิ์ ซ.สค. 4012 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
สถานที่ประชุมคริสตจักรแบ๊บติสต์นนทบุรี ซ.35 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดนักบุญอันนา ซ.ทางหลวงชนบท สค. 4017 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรมหาชัย ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรแบ๊บติสต์โกรกกราก ถ.เจษฎาวิถี ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรบ้านหงพระคุณสมุทรสาคร ซ.เอกชัย 11 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
คริสตจักรความหวัง ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดปทุมทองรัตนาราม 102 ม. 2 หมู่ ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วัดหนองสองห้อง หมู่8 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
วัดราษฎร์บำรุง (หงอนไก่) หมู่2 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 957 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
วัดปทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง