ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดท่าข้าม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดอุทยาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดหนองนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดสามพราน ซ.สุขาภิบาล 12 เดิม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดสรรเพชญ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดวังน้ำขาว ซ.ลำเนาพัฒนา 1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดเพลินเพชร ซ.กระทุ่มล้ม 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดปรีดาราม (วัดยายส้ม) ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดบางช้างเหนือ ซ.สามพราน 1 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดบางช้างใต้ ซ.คลองใหม่ ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดนครชื่นชุ่ม ซ.กระทุ่มล้ม 3 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
วัดเทียนดัด ซ.โยธาธิการ นฐ. 2020 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดท่าพูด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วัดทรงคนอง ซ.ทรงคะนอง-ไร่ขิง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วัดดอนหวาย ซ.3316 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
วัดจินดาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดกัลยาณีทรงธรรม ซ.วัดอ้อมใหญ่ ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
วัดสะแกราย ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดนักบุญเปโตร ซ.โยธาธิการ นฐ. 2037 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
คริสตจักรบ้านแห่งพระคุณอ้อมใหญ่ ซ.เทศบาล 11 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
คริสตจักรธารน้ำพุ ซ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดไร่ขิง ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง