ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกำ) ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดศิลามูล ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดเวฬุวนาราม ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลำพญา ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลานคา ซ.346 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลาดสะแก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดราษฎร์สามัคคี (วัดบางน้อยนอก) ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดรางกำหยาด ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดรางกระทุ่ม ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดพุทธาราม ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดพระอมรพิสัย ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่หูช้าง ซ.346 ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่สามตำลึง ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดไผ่จระเข้ ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดผาสุการาม ซ.เทอดดำริห์ 1 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดปทุมวัน ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบึงลาดสวาย ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางหลวง ซ.3231 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดบางเลน ซ.ประตูน้ำพระพิมล ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางภาษี ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางไผ่นารถ ซ.3351 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางปลา ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบางน้อยใน ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดบัวหวั่น ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดบัวปากท่า ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดนิลเพชร ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดนราภิรมย์ ซ.กรุงนนท์-จงถนอม ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดดอนยอ ซ.3296 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดชุมนุมศรัทธา ซ.เทอดดำริห์ 3 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดคลองเสมียนตรา ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกาะแรต ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกษมสุริยัมนาจ ซ.3296 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดเกษตราราม ซ.รพช. ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดนักบุญอันเดร ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง