ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่สุคนธาราม ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดใหญ่สุปดิษฐาราม ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยพลู ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยตะโก ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดหลวงประชาบูรณะ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดเสถียรรัตนาราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสิงห์ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสัมปทวน ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสัมปตาก ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.รพช. นฐ. 3079 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดศีรษะทอง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดศรีมหาโพธิ์ ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดลานแหลม (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดลานตากฟ้า ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดละมุด ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดปิ่นจันทราราม (วัดกกตาล) ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดประชานาถ ซ.3235 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบางแก้ว ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดน้อยเจริญสุข ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดไทร ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดไทยาวาส (วัดท่ามอญ) ซ.วัดไทยาวาสตอน 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดทุ่งน้อย ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่าใน ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่าตำหนัก ซ.รพช. ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท่ากระชับ (วัดป่า) ซ.นฐ. 1037 ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดท้องไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดตุ๊กตา ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดเฉลิมพระเกียรติ ซ.นฐ. 4014 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดงิ้วราย ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดโคกพระเจดีย์ ซ.นฐ. 4017 ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดโคกเขมา ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดแค ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางบางพระ ซ.นฐ. 4014 ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางบางแก้ว ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดกลางคูเวียง ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง