ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดห้วยม่วง ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดห้วยผักชี ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองหมู ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดหนองศาลาเจริญสุข ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองโพธิ์ ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองปลาไหล ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองเขมรเจริญธรรม ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองขาม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดหลักเมตร) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสี่แยกเจริญพร ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสองห้อง ซ.รพช. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสว่างชาติประชาบำรุง ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระสี่มุม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระมงคล ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระน้ำส้ม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดลาดหญ้าไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม (วัดลาดปลาเค้า) ซ.3232 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดโพธิ์งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดปลักไม้ลาย ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดประชาราษฎร์บำรุง ซ.3394 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดปทุมทองสุทธาราม ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดบ่อน้ำจืด ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดนิยมธรรมวราราม (วัดทุ่งควายหาย) ซ.3040 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดทุ่งกระพังโหม ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดท่าเสา ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดทะเลบก ซ.321 ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดดอนเตาอิฐ ซ.321 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดกำแพงแสน ซ.346 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองไม้แก่น ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดนักบุญมัทธิว ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
คริสตจักรหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดปลักไม้ลาย 49 ม. 6 ต. ทุ่งขวาง อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140 หมู่6 ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง