ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทราราม (วัดหุบรัก) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดใหม่ปิ่นเกลียว ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดใหม่ดอนทราย (วัดรางสระกะเทียม) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดแหล่งทองแดงพรมสราราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหว้าเอน ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดห้วยจระเข้ ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองเสือ ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองดินแดง ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเสนหา ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสุขวราราม (วัดดอนรวก) ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสามกระบือเผือก ถ.เทศบาล 11 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสระสี่เหลี่ยม ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดศรีวิสารวาจา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดวังเย็น ซ.รพช. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดวังตะกู ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดลาดหญ้าแพรก ซ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดลาดปลาเค้า ซ.เทพพิพัฒน์ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดไร่เกาะต้นสำโรง ถ. 25 มกรา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดรัตนรังสี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดโพรงมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ถ.หน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระตรีเอกภาพ (วัดหนองหิน) ซ.เพชรเกษม ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระงามพระอารามหลวง ซ.พญาพาน ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดไผ่ล้อม ถ.,เทศา 10, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดบ้านทุ่งน้อย ซ.ถวิลทวีพัฒนา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดบางแขม ซ.ลาดปลาเค้า 2 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดธรรมศาลา ซ.เทศบาล 10 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทุ่งรี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทัพหลวง ซ.321 ต.หนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทัพยายท้าว ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3011 ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดทรงธรรมกัลยาณี ซ.4 ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดตาก้อง ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดดอนยายหอม ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดดอนขนาก ซ.3097 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดคาทอลิกพระคริสตกษัตริย์ ถ.,ราชดำเนิน 7, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเกาะวังไทร ซ.นวเขตใต้ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดกงลาด ซ.3036 ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
มัสยิดปากีสถาน (มัสยิดปาทาน) ถ.,25 มกรา 7, ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรหนองดินแดงร่มเย็น ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรพระสิริของพระเจ้า ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรแบ๊พติสต์นครปฐม ถ.,ทหารบก 9, ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรบำรุงวิทยา ถ. 25 มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรจีน ถ.ราชดำริห์นอก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรความหวังนครปฐม ซ.ราชมรรคานอก ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
คริสตจักรกิตติคุณ ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดดอนยายหอม ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง