ค้นพบจำนวน 214 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดท่าข้าม ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดดงเกตุ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดอุทยาราม ซ.3097 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดอินทราราม (วัดหุบรัก) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดอรัญญิการาม (วัดสามง่าม) ซ.3036 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดใหม่สุคนธาราม ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดใหม่ปิ่นเกลียว ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดใหม่ดอนทราย (วัดรางสระกะเทียม) ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดใหญ่สุปดิษฐาราม ซ.3235 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดแหลมมะเกลือ ซ.รพช. ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดแหล่งทองแดงพรมสราราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหัวถนน ซ.3233 ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดหว้าเอน ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดห้วยม่วง ซ.3231 ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดห้วยพลู ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยพระ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดห้วยผักชี ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดห้วยตะโก ซ.เทศบาล 10 ต.พะเนียด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดห้วยจระเข้ ถ.พิพิธประสาท ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหลักชัย ซ.3422 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดหลวงประชาบูรณะ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดหนองหมู ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดหนองเสือ ซ.4 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองศาลาเจริญสุข ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองโพธิ์ ซ.3394 ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองปลาไหล ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองนกไข่ ซ.รพช. สค. 3049 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดหนองดินแดง ซ.เพชรเกษม ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดหนองจิก ซ.346 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองเขมรเจริญธรรม ซ.3040 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองขาม ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกร่าง ซ.3040 ต.ทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหนองกระพี้ ซ.3233 ต.บ้านหลวง อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดหนองกระทุ่ม ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดหทัยนเรศวร์ ซ.บรมราชชนนี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดเสนหา ถ.รถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเสถียรรัตนาราม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสุวรรณาราม ซ.ศาลายา 1/1 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดหลักเมตร) ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ทุ่งขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสุขวัฒนาราม (วัดบางระกำ) ซ.นฐ. 5032 ต.บางระกำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดสุขวราราม (วัดดอนรวก) ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสี่แยกเจริญพร ซ.346 ต.หนองกระทุ่ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสิงห์ ซ.รพช. ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสาลวัน ซ.สุขาภิบาล 14 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดสามพราน ซ.สุขาภิบาล 12 เดิม ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดสามกระบือเผือก ถ.เทศบาล 11 ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสัมปทวน ซ.3233 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสัมปตาก ซ.โยธาธิการ ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสองห้อง ซ.รพช. ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.รพช. นฐ. 3079 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดสว่างชาติประชาบำรุง ซ.346 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระสี่เหลี่ยม ซ.เลียบคลองประปา ต.ทุ่งน้อย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสระสี่มุม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระมงคล ซ.3232 ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดสระพัง ซ.346 ต.ดอนข่อย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระน้ำส้ม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดสระกะเทียม ซ.รพช. ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดสรรเพชญ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดศีรษะทอง ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดศิลามูล ซ.3351 ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดศรีวิสารวาจา ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดศรีมหาโพธิ์ ซ.เลียบคลองประปา ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดเวฬุวนาราม ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดวังเย็น ซ.รพช. ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดวังน้ำเขียว ซ.321 ต.ทุ่งกระพังโหม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดวังน้ำขาว ซ.ลำเนาพัฒนา 1 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดวังตะกู ซ.321 ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดเลาเต่า ซ.3036 ต.ห้วยพระ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดลำเหย ซ.3297 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดลำลูกบัว ซ.3036 ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150
วัดลำพญา ซ.นฐ. 3004 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลานแหลม (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดลานตากฟ้า ซ.โยธาธิการ นฐ. 2091 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดลานคา ซ.346 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลาดหญ้าแพรก ซ.เพชรเกษม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดลาดหญ้าไทร ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดลาดสะแก ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดลาดปลาเค้า ซ.เทพพิพัฒน์ ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดละมุด ซ.3233 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
วัดไร่ขิง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3316 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดไร่เกาะต้นสำโรง ถ. 25 มกรา ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดราษฎร์สามัคคี (วัดบางน้อยนอก) ซ.3351 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม (วัดลาดปลาเค้า) ซ.3232 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
วัดรางกำหยาด ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดรางกระทุ่ม ซ.346 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดรัตนรังสี ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดมะเกลือ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดมหาสวัสดิ์ ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 4006 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดม่วงตารศ ซ.เลียบคลองประปา ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดมงคลประชาราม ซ.ทางหลวงชนบท นฐ. 3004 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
วัดโพรงมะเดื่อ ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3351 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดโพธิ์งาม ซ.เลียบคลองชลประทาน ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180
วัดเพลินเพชร ซ.กระทุ่มล้ม 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
วัดพุทธาราม ซ.3296 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดพระอมรพิสัย ซ.นฐ. 3004 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ ซ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ซ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง