ค้นพบจำนวน 109 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอู่ยา ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดอู่ทอง ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดอินทร์เกษม ซ.สพ. 3011 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดอัมพวนาราม (วัดบางกุ้ง) ถ.มาลัยแมน ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดใหม่รัตนเจดีย์ (วัดหัวไม้ซุง) ซ.ยธ. สพ. 2007 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดใหม่เจริญพร (วัดไผ่ลูกนก) ซ.อบจ. สพ. 2038 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดหอยโข่ง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดหน่อสุวรรณ ซ.329 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดหน่อพุทธางกูร ถ., 2, ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดหนองโสน ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสุวรรณภูมิ (วัดกลาง, วัดใหม่) ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสุวรรณนาคี ซ.อบจ. สพ. 2051 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสำปะซิว ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสำนักตะฆ่า ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสารภี ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสารภี ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 4 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสามัคคีธรรม ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 18 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสามทอง ซ.อบจ. สพ. 2051 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสังฆมงคล (วัดหนองขาม) ซ.สพ. 3006 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสังฆจายเถร ซ.3318 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดสองเขตสามัคคี (วัดลาดตาล) ซ.3195 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสองเขต ซ.สพ. 3015 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสว่างอารมณ์ ถ.สมภารคง ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสวนแตง ถ.มาลัยแมน ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดสระประทุม ซ.สพ. 3007 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสมอลม ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดสนามชัย ซ.340 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดสกุณปักษี ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดศีรษะเกษ ซ.357 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดศรีบัวบาน ถ.นางแก่นแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดวังพระนอน ซ.อบจ. สพ. 2074 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดวรจันทร์ ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดลุ่มบัว ซ.357 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดลาวทอง ซ.340 ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดลาดกระจับ ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดโรงช้าง ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดแร้ง ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.3318 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดมะนาว (วัดหลวงพ่อโบ้ย) ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดมเหยงค์ ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดม่วง ซ.อบจ. สพ. 2062 ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดโพธิ์นางเทรา ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์ท่าทราย ซ.สพ. 3003 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์เจริญ ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์คอย ซ.3037 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดโพธิ์คลาน ถ.สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพุทธมงคล (วัดหนองปรือ) ซ.3460 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดพิหารแดง ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพันตำลึง ซ.357 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพร้าว ซ.340 ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ถ.สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระลอย ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระรูป ถ.ม้าสีหมอก ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระนอน ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดพระธาตุ ถ.มาลัยแมน ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดไผ่วง ซ.อบจ. สพ. 2058 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดไผ่ขวาง ถ.,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 3 15, ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม ซ.3451 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดผึ้ง ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดปู่บัว ซ.340 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดปากแสก ถ.มาลัยแมน ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดปราสาททอง ถ.มิ่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดประสพสุข ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดประตูสาร ถ.มาลัยแมน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดประชุมชน (วัดบ้านบึง) ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก ซ.รพช. สพ. 24046 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก ซ.รพช. สพ. 24046 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดบางปลาหมอ ซ.357 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดบางกุ้ง ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 3 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดนิเวศน์ธรรมาราม ซ.3260 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดน้อย ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดธรรมมงคล ซ.329 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดธรรมชัยสิริมงคล ถ.,วัดถ้ำ 5, ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดไทรย์ ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดไทรงามธรรมธราราม ซ.3195 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดท่าโขลง ถ.ขุนแผน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดถ้ำสุทธาวาส ถ.,วัดถ้ำ 5, ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดไตรรัตนาราม ถ.มาลัยแมน ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดดอนโพธิ์ทอง ซ.อบจ. สพ. 2027 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดดอนตาล ซ.3451 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ ซ.3451 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดดอนกุ่มทิพย์ ซ.357 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดดอนกลาง ถ.,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 1 1, ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดดอนกระรอก ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดไชนาวาส ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดชีสุขเกษม ถ.สมภารคง ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดชายทุ่ง ถ.ขุนแผน ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดเจ้าพระยาธรรมาราม ซ.3487 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดจำปี ซ.Thanon Thetsaban Tha Sadet 16 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดจำปา ซ.สพ. 3005 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230
วัดโคกโคเฒ่า ซ.329 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดแค ถ.สมภารคง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดคันทด ซ.ทร. 4702 ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดเขาดิน ถ.เทศบาลท่าเสด็จ 10 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดขวาง ซ.3461 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
วัดแก้ว ซ.3318 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดกุฎีทอง ถ.ขุนช้าง ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
วัดกุฎิสงฆ์ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง