ค้นพบจำนวน 73 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอภัยมณีรัตน์ ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดใหม่สามัคคี ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดใหม่ศรีบุญธรรม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดใหม่โนนดู่ ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดหนองไลย์ ถ.คชเสนีย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดหนองม่วง ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดหนองไผ่พิทยาราม ถ.คชเสนีย์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดหนองไผ่ใต้ (วัดสวนมหาบารมี) ซ.เทศบาล 50 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดสามัคคีราชบำรุง ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดสว่างคงคา ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดสวนประดู่ทอง ซ.รพช. พช. 3025 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดสระหมื่นเชียง ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดศรีทองวัฒนพัฒนา ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดวิมุตตาราม ซ.เทศบาล 22 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดวังอ่าง ซ.รพช. พช. 3025 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดวังสงวน ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดวังโบสถ์ ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดลำพาด ซ.2401 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดลำบัวพัฒนา ถ.คชเสนีย์ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดลำกุง ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดโรงวัว ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดโรงบ่ม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดโพธิ์เย็น ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดโพธิ์ทอง (วัดบ้านหัวโตก) ซ.นาเฉลียงพัฒนา 5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดโพธิ์เจดีย์ลอย ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเพชราราม ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเพชรศิลาราม ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดป่าอรัญญาวาส ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดป่าสักภักดีภูริทัต ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดปากตกสามัคคีธรรม ซ.2398 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดประดู่ ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดประชาบำรุง ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดบ้านหนองขมิ้น ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดบ้านวังท่าดี ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดบ้านไร่เหนือ ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดบ้านโภชน์ ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดบ้านไผ่ขวาง ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดบ้านเนินสวรรค์ ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดบ้านกลาง ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดโนนแสงอรุณ ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดโนนสีทองวนาราม ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเนินสว่างสามัคคี ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเนินสมบูรณ์ ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเนินวงแหวน ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเนินร่มโพธิ์ ถ.คชเสนีย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดเนินมะค่าน้อย ถ.คชเสนีย์ ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเนินคนทา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดนิลาวรรณ์ประชาราม ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดน้ำวิ่งวราราม ถ.คชเสนีย์ ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดนาข้าวดอ ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดธรรมเสมา ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดไทรทองสามัคคี ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเทพนิมิตร ซ.2401 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดทุ่งเรไร ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดตีบใต้ ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดตะเคียนงาม ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดตรัยประชาสามัคคี ซ.2401 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดซับเดื่อ ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดซับชมภู ซ.โยธาธิการ พช. 2064 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดซอกซาย ซ.21 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดชัยมงคล ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดจันทราราม (วัดท่าเสา) ซ.2275 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดโคกสง่า ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดโคกเจริญ ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดคงสมโภชน์ ซ.21 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเขาดิน ถ.คชเสนีย์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเขาชุมทอง ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดเขาแก้วเกศมุนี ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดขอนยางขวาง ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
คริสตจักรร่วมนิมิตรยางงาม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
คริสตจักรทุ่งทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2093 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง