ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุทุมพรวนาวาส ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดแหลมชนแดน ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดห้วยทรายทอง ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสระแกสามัคคี ซ.21 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสรวงสามัคคีธรรม (วัดใน) ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสรวงนอก ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองย่างหอย ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองบัวเริง ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองบัว ซ.รพช. พช. 3260 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองจอกวราราม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดสันติธรรม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดสว่างสามัคคี ถ.คชเสนีย์ ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดสระปรือพรหมวาส ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดศิริมงคล ถ.คชเสนีย์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดศรีเทพน้อย ซ.2244 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดศรีเทพ ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดวังไทร ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดวังขอน ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดวังกำแพง ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดรักไทย ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดร่องหอยพัฒนาราม ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดแม่น้ำแควป่าสัก ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดมอดินแดง ซ.2244 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดม่วงชุมศิริโรจน์ ซ.2244 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดโพธิ์ทอง ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบุราราษฎร์บำรุง ถ.คชเสนีย์ ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบึงศรีเทพรัตนาราม ซ.2211 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านนาสามัคคี ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านนาตะกรุด ซ.2244 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านโคกสะแกลาด ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดบ้านโคกรังน้อย ซ.2245 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเนินมะขามป้อมศรัทธาราม ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเนินโบสถ์ ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดนาสนุ่น ซ.2275 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดธุตังคาราม ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเทพบัญชา ซ.2275 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเทพนิมิตรวราราม ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดทุ่งเศรษฐี ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเตาถ่าน ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดซับหินเพลิง ซ.2219 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดโคกหิน ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเขานาสวรรค์ ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเขาเขียว ซ.2340 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเขาแก้วธรรมมาราม ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดเกาะแก้ววนาราม ถ.คชเสนีย์ ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง