ค้นพบจำนวน 48 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอรัญวารี ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดหินแก้ว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดสันติศิลาจารย์ ซ.2216 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดสระแก้วธรรมมงคล ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดสระเกศ ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศิลามงคล ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีไวย์ ซ.2306 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย) ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีบุญเรือง ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรีฐานปิยาราม ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดศรัทธาวนาราม ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดวังเวินพัฒนา ซ.2016 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดวังเวิน ซ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดลัฏฐิวัน ซ.2306 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดม่วงเย็น ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดม่วงชุม ซ.พิทักษ์บำรุง 8 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพนทอง ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ศรี ซ.2306 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์เย็นบ้านเนิน ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์เย็น ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ทอง ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ตาก ซ.2216 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ชุม ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโพธิ์ชัย ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดพระธาตุภูผาชัยสวรรค์ ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดป่าห้วยก้างปลา ซ.2216 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดป่าศิลาวดี ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดป่าบุญญานุสรณ์ ซ.2005 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดประชิตกัลยาณมุนี (วัดห้วยมะยม) ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดโนนทองประเสริฐสามัคคีธรรม ซ.2372 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดเนินสว่าง ซ.2216 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดนันทชาติ ซ.2306 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดนฤมลวัฒนา ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดธาตุพลแพง ซ.2011 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดทุ่งธงไชย ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดทรายงาม ซ.2306 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดตาล ซ.2005 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดตาดกลอยใต้ ซ.2216 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดดอนไชย ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดเจริญธรรมบรรพต ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดจอมศรี (วัดดอยสะเก็ด) ซ.2372 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดขามชุม ซ.2306 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดกกสะทอน ซ.203 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
คริสตจักรหล่มเก่า ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
คริสตจักรบ้านโจ๊ะโว๊ะ ซ.2306 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง