ค้นพบจำนวน 135 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดอรุณญาศรี ซ.วจี ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่หนองเรไร ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ประทานพร ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ไทยพัฒนา ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ชัยมงคล ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยอีจีน ซ.2010 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยแสนงา ซ.2275 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยคลองบง ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดหลักเมืองพัฒนาราม ซ.2215 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดหงษ์ทองพัฒนาราม ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโสมมนัสบ้านสมเลาใต้ ซ.2010 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดเสน่ห์อารมณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสำราญรมย์ ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสามัคคีวัฒนา (วัดโนนสะทอน) ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสันติวิหาร ซ.2372 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสันติวิเวกวนาราม ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสันติวัฒนา ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสอนธรรมวราราม ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2011 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2008 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างอรุณ ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างสามัคคีธรรม ซ.2215 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างราษฎร์สามัคคี ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสว่างโพธาราม ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศีรษะเกตุ ซ.2010 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีแสนคำ ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสุพล ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสำราญ ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสะอาด ซ.2010 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสองคร ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสมพร ซ.203 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีสมบูรณ์ ซ.203 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีวิชัย ซ.2209 ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีเมือง ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีมงคล ซ.วจี 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีภูมิ ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีบุญเรือง ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีธรรมมา ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีทอง ซ.AH16 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีชมภู (วัดบ้านวังซอง) ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีชมชื่น ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีชมชื่น ซ.2372 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีเจริญหล ซ.2011 ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีเจริญชัย ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจินดาธรรม ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจันทราราม ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจันทร์พัฒนราม ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีจันทร์ธรรม ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดศรีโกศน ซ.2010 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดลัฏฐิวนาราม ซ.ศรีบุญเรือง ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดลัฏฐิวนาราม (วัดตาลเดี่ยว) ซ.ศรีบุญเรือง ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดรุ้งบัวบาน ซ.AH16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.2008 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดราชธานี ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดมะเดื่องาม ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดไพรสณฑ์ศักดาราม ถ.,วจี 15, ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพนชัย ซ.2209 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์ศรีสามัคคี ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์ศรีสองคร ถ.ผดุงราษฎร์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์ศรีธรรมารามน้ำพุ ซ.2275 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์เย็น ซ.2302 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์ตาก ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์งาม ซ.2008 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธิ์งอย ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโพธาราม ซ.AH16 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดพระศรัทธาธรรม ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโป่งช้าง ซ.2010 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโป่งขามฝาดพัฒนาราม ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดป่าห้วยชัน ซ.2343 ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดป่าเสี้ยว ซ.21 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดป่าวราธรรม ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดป่าน้ำชุน ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดปากออก ซ.2275 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดปากห้วยขอนแก่น ซ.2181 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดประชุมคงคาราม (วัดน้ำพุง) ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดบูรพาโพธิ์ทอง ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดบ้านหัวนา ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดบ้านบึง ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดบ้านโนนแดง ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดบ้านท่าเปือยงาม ซ.2402 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนสว่างอารมณ์ ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนสมพร ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนสมบูรณ์ ซ.2215 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนศรีแก้ว ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนป้องวราราม ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนทอง ซ.2347 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโนนทอง ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดเนินสว่าง ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดน้ำพุงใต้ ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดน้ำชุนวารี ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดน้ำคำเหนือ ซ.2275 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดนาแซงน้อย ซ.2343 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดธารทิพย์ ซ.2302 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดธรรมสมาคม (วัดดงขวาง) ซ.2278 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดเทศาวาส (วัดบุญเกิด) ซ.2011 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดเทวราชกุญชร ซ.2275 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดเทวราชกุญชร ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง