ค้นพบจำนวน 56 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่สามัคคี ซ.2401 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดใหม่ศรีสุธรรมมา ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดใหม่ถ้ำแก้ว ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดห้วยตูมสุธาวาท ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองใหญ่ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองปรือ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองตาด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดสันติสุขาราม ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดสว่างเนตรดงขุย ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดสระปทุมทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2040 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดศิริรัตนวนาราม ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดศาลาสันติธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2040 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดวารีล้อม (วัดดงขุยใต้) ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดวังมะปรางวนาราม ซ.รพช. พช. 2060 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดวังไทรเจริญธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดลาดแควราราม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดราษฎร์ประชาบำรุง ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโพธิ์เตี้ย ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโพธิ์งาม (วัดกุฏิพระ) ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดพุทธไธย์สวรรค์ ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดพระพุทธบาทชนแดน (วัดหลวงพ่อทบ) ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดพระธาตุใต้น้ำศรีสองเพชร ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดป่าชนแดน ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดบ้านอ่างหิน ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดบ้านใหม่สะพาน 2 ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเนินสว่าง ซ.113 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดเนินสง่าจัตรมณีโรชน์ ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเนินมะค่างาม ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเนินต้องวราราม ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดน้ำลัดสามัคคีธรรม ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดน้ำพุสามัคคี ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดธัมมวิโมกข์ ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดทางโค้งสามัคคีธรรม ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดทรัพย์พุทรา ซ.2401 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดทรัพย์เจริญผล ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดถ้ำมงคลเขาชะโงก ซ.โยธาธิการ พช. 2053 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดดงขุย (วัดกม. 28) ซ.113 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดซัยเจริญ ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับสำราญเหนือสามัคคีธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับสามัคคี ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับลิ้นทองนิพันธ์วราราม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดซับม่วง ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดจันทราราม ซ.113 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโคกสารสัจจธรรม ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดโคกยาว ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดคลองห้วยนา ซ.2398 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเขาน้อยรังแตน ซ.1069 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดเขาถ้ำศรีทรงธรรม ซ.2398 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเขาคณา (วัดผาแดง) ซ.2398 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดเขาคณฑา ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดกกจั่นประชาบำรุง ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
คริสตจักรใต้ร่มพระคุณดงขุย ซ.1069 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
คริสตจักรชนแดน ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง