ค้นพบจำนวน 738 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุทุมพรวนาวาส ซ.2245 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดอุทยานการศึกษา ถ.มรกต ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุดมศรัทธาราม ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอุดมมังคลาราม ซ.2385 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอุดมมงคล ถ.คชเสนีย์ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอินทรศักดิ์ ซ.2402 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอินทร์เตชะสว่างวราราม ถ.สามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดอินทร์เจริญ ซ.21 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดอาคเนย์ ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดอัครเทวดาคาเบรียล ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดอรุณรัศมี ซ.1301 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
วัดอรุณญาศรี ซ.วจี ต.วัดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดอรัญวารี ซ.203 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดอรัญญาวาส ซ.1205 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
วัดอรัญญจิตตสว่าง ซ.1191 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
วัดอภัยมณีรัตน์ ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดใหม่หนองเรไร ซ.2402 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 3146 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
วัดใหม่สามัคคีชัย ซ.โยธาธิการ ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดใหม่สามัคคี ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดใหม่สามัคคี ซ.2401 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดใหม่ศรีสุธรรมมา ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดใหม่ศรีบุญธรรม ซ.รพช. พช. 3288 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดใหม่ไร่อุดม ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.3004 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดใหม่ประทานพร ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่โนนดู่ ซ.2275 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดใหม่ไทยพัฒนา ถ.สามัคคีชัย ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ถ้ำแก้ว ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดใหม่ชัยมงคลบ้านโป่งหว้า ซ.2275 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดใหม่ชัยมงคล ซ.2216 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
วัดใหม่ชัยมงคล ซ.AH16 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดใหม่ชัยมงคล ถ.คชเสนีย์ ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดแหลมชนแดน ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหินดาดน้อย ซ.3004 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหินแก้ว ซ.203 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
วัดห้วยอีจีน ซ.2010 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยหินลับแล ซ.2216 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
วัดห้วยหญ้าเครือ ซ.2216 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
วัดห้วยแสนงา ซ.2275 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดห้วยสนามทราม ซ.2216 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
วัดห้วยไผ่ ซ.AH16 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
วัดห้วยทรายรัตนวราราม ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดห้วยทรายเทพนิมิตร ซ.2320 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดห้วยทรายทอง ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดห้วยตูมสุธาวาท ซ.113 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดห้วยตะกั่ว วารีพันธ์ ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดห้วยชันวราราม ซ.2012 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดห้วยงาช้าง ซ.113 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดห้วยไคร้ ซ.รพช. พช. 2066 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
วัดห้วยคลองบง ซ.2347 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดหลักเมืองพัฒนาราม ซ.2215 ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดหน้าพระตำหนักประสิทธิวราราม ซ.2258 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
วัดหนองใหญ่ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองแหวนสามัคคีธรรม ซ.2275 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดหนองหลวงโพธิ์แก้ว ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองสะแก-สามัคคีธรรม ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองสระแกสามัคคี ซ.21 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสรวงสามัคคีธรรม (วัดใน) ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสรวงนอก ซ.2212 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองสมบูรณ์ ถ.คชเสนีย์ ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดหนองไลย์ ถ.คชเสนีย์ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67220
วัดหนองย่างหอย ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองไม้สอ ซ.โยธาธิการ พช. 2010 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองแม่นา ซ.2258 ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
วัดหนองม่วง ซ.2275 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดหนองไผ่พิทยาราม ถ.คชเสนีย์ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดหนองไผ่ใต้ (วัดสวนมหาบารมี) ซ.เทศบาล 50 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วัดหนองโป่งวนาราม ซ.2275 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองป้อง ซ.225 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองปรือ ซ.รพช. พช. 3025 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองบัวเริง ซ.2275 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองบัวทอง ซ.โยธาธิการ พช. 2107 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองบัวขาว ซ.2275 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองบัว ซ.รพช. พช. 3260 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองทรายกลอย ซ.3004 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230
วัดหนองตาด ซ.1205 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150
วัดหนองแดงธรรมประธีป ซ.225 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองแจง ถ.คชเสนีย์ ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองจอกวราราม ซ.2219 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
วัดหนองขามราษฎร์นิมิต ซ.2275 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดหนองโก ซ.รพช. พช. 2060 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
วัดหนองกำไรสามัคคีธรรม ซ.225 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดหนองกลอย ซ.รพช. พช. 2060 ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 67240
วัดหนองกระทุ่ม ซ.โยธาธิการ พช. 2025 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดหงษ์ทองพัฒนาราม ซ.2181 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดโสมมนัสบ้านสมเลาใต้ ซ.2010 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดแสนสุข ถ.คชเสนีย์ ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดแสงมณีเจริญธรรม ซ.อบต. วังใหญ่ พช. 3046 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดเสาธงทอง ซ.2007 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210
วัดเสลียงแห้ง (วัดป่าไชยชุมพล) ซ.2258 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270
วัดเสรินทราราม ซ.2012 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
วัดเสน่ห์อารมณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสุวรรณคีรีวิหาร ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดสุคัณธาวาส ซ.อบต. สระปลาดู่ พช. 2046 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
วัดสิริจันทาวาส ซ.225 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
วัดสำราญราษฎร์สามัคคี ซ.1069 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67190
วัดสำราญรมย์ ซ.2011 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
วัดสำนักวิปัสสนาสงฆ์คลองมะนาว ถ.สามัคคีชัย ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67250
วัดสามัคคีวัฒนา (วัดโนนสะทอน) ซ.พิทักษ์ ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง