ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหลังถนนประชาสรรค์ ซ.พจ. 3004 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองหูช้าง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดหนองสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองริ้นวราราม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองประดู่ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสุนทรเกษตราราม (วัดปลวกสูง) ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์ ซ.AH13 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสระบรเพ็ด ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดวังโมกข์ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดวังตะขบ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดยางนกกระทุง ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดยางโทน ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดยางตะพาย ซ.พจ. 3027 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดมาบฝางเจริญสุข ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดปทุมรัตนาราม (วัดบึงบัวนอก) ซ.115 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบึงบัวใน ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านหนองขาว ซ.พจ. 2051 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดโนนทอง ซ.พจ. 3004 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดต้นประดู่ ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดดงยางสามัคคีธรรม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดเจริญสุขาราม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดกลางวงศ์มณี ซ.พจ. 3027 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดกรดงาม ซ.AH13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง