ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่เขาเจ็ดลูก (วัดเทพประทาน) ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองระมานสามัคคี ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดหนองพงษ์ ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองชัยศรี ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดหนองขนาก ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดสามัคคีธรรม ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดสัตตศิลาอาสน์ ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดศรีสุทธาวาส ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีรัตนวนาราม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีเบญจคาลัย (วัดบางเบน) ซ.รพช. พจ. 3119 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีชันจนาราม (วัดวังกระชัน) ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดศรีคีรีพรตวิทยาราม ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดวังแดงเหนือ ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดมงคลทับคล้อ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดพระพุทธบาทเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดป่าเรไรย์ ซ.พจ. 4010 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดป่าไพบูลย์ (วัดด่านช้าง) ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดประชาบำรุง (วัดเขาตะพานนาค) ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเนินสะอาด ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดเนินม่วง ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดนิคมราษฎร์บำรุง ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดน้ำเคือง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดนวลศรีสิทธาราม (วัดไดอีเผือก) ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดท้ายทุ่งเขต 2 ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดทับคล้อ ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดทรงธรรม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดจิตเสือเต้น ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดจันทรังษี (วัดสายดงยาง) ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดโคกสอาด ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดโคกกระฐิน ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดคีรีเทพนิมิต ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดคามวาสี (วัดหนองน้ำเต้า) ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดเขาหม้อสามัคคี ซ.1191 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเขาปอบุญมีคีรีเขต ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดเขาดิน ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดเกาะแก้วลำประดา ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง