ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่เพชรพิจิตร ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่ปลายห้วย ซ.รพช. พจ. 3066 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองจิก ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสระยายชี ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสนามคลีตะวันออก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสนามคลีตะวันตก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดศรีศรัทธาราม ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดวังปลาทู ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดวังแดง ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดวังกระทิง ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดรายชะโด ถ.,เทศบาล 5, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดรังนก (วัดกุลาวการาม) ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดมาบแฟบ ซ.117 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดป่าแซง ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบึงตะคต ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบึงเฒ่า (วัดศรัทธาธรรม) ซ.พจ. 2051 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านใหม่ ซ.พจ. 2026 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดบ้านสุขสำราญ ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดโนนป่าแดง ซ.รพช. พจ. 3185 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วัดกลางสุริยวงศ์ ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 65140
วัดกระทุ่มน้ำเดือด ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง