ค้นพบจำนวน 37 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทร์พรหมใย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองเสือสิทธิธาราม ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองปทุม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองดง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองคล้า ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดวังแดง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดวังกระสูบ ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดยางพะเนียด ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดโพธิ์ศรี ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดโพทะเล ถ.มุกดาอุทิศ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดพังน้อย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดพร้าว ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดปากล้อศรีวิชัย ซ.พจ. 4022 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดปากน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านหนองบัว ซ.1067 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านน้อย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านตาล ซ.พจ. 3057 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบางพล้อ ซ.พจ. 4044 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดเนินโพธิ์ ซ.พจ. 4042 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดนาควิสัย ซ.พจ. 3023 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทุ่งใหญ่ ซ.พจ. 3032 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทุ่งน้อย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท้ายน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่ามะไฟ ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่าบัว ซ.พจ. 5048 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่านั่ง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดท่าขมิ้น ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดทับทิม ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองตางาว ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองจินดา ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคลองข่อย ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดคงคาราม ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดบ้านน้อย 19 ม. 1 ต. บ้านน้อย อ. โพทะเล จ. พิจิตร 66130 หมู่ ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง