ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหอไกร ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยหลัว ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงใต้ ซ.รพช. พจ. 3016 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยคต ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเขน ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองสะเดา ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองเต่า ซ.พจ. 4028 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองครกเหนือ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดสุขุมาราม ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดสามแยก ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดสถานีบ้านดงตะขบ ซ.รพช. พจ. 3075 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังสำโรง ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังน้ำเต้า ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังตะกู ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดวังขอนซุง ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดวังกร่าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดวังกรด ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดลำประดาใต้ ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดลำประดากลาง ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดมะกอกงอ ซ.พจ. 4010 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดโพธิ์ทอง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดโพธิ์แดน ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดพฤกษะวัน ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดปากคลองไข่เน่า ซ.1313 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดบ้านห้วยเรียงเหนือ ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดบางลำพู ซ.1069 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดบางมูลนาก ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดบางไผ่ (วัดแก้วมณีรัตน์) ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดทุ่งตับเต่า ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดท่าหอย ซ.1313 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดท่าช้าง ซ.1118 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดไดโสน ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดไดปลาดุก ซ.พจ. 3083 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดดงเย็น ซ.พจ. 4005 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดชัยมงคล ซ.1069 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง