ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองโพธิ์ ซ.รพช. พจ. 3133 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดศรีสัทธาราม (วัดหนองลากฆ้อน) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดบ่อแต้ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดไตรยางค์วนาราม (วัดยางสามต้น) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดใดน้ำขุ่น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดดงสว่าง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดดงพลับ ซ.1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง