ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดวิจิตราราม ซ.1221 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าหลวง ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองคู้ ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
มัสยิดติยาอุ้ลอิสลามพิจิตร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โบสถ์คาทอลิก ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
คริสตจักรสัมพันธ์พิจิตร ซ.บุษบา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
คริสตจักรความหวังพิจิตร ซ.พลายงาม ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง