ค้นพบจำนวน 59 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่คำวัน ซ.พจ. 5111 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดแหลมยาง ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหาดมูลกระบือ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหนองไผ่ ซ.พจ. 2033 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหนองปลาไหล ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66180
วัดหนองถ้ำ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหงษ์ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสระสาลี ซ.รพช. พจ. 3055 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสมาบาป ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวิจิตราราม ซ.1221 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังมะเดื่อ ซ.พจ. 3001 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังกลม ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดวังกระดี่ทอง ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดโรงช้าง ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดราชช้างขวัญ ซ.พจ. 3001 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดยางคอยเกลือ ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดมูลเหล็ก ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดมหาธาตุ ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดโพธิ์งาม ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์ (วัดหนองหนู) ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดป่าหวาย ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดป่ามะคาบ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดประทม ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบึงสีไฟ ซ.พจ. 3003 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบึงตะโกน ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเนินสมอ ซ.111 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเนินยาว ซ.1304 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดเนินทราย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดน้ำโจนเหนือ ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดนครชุม ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าฬ่อ ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าหลวง ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่ามะไฟ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าข่อย ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่ากระดาน ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดด่าน ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงหวาย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงป่าคำ ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดดงชะพลู ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดดงกลาง ซ.พจ. 3003 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดฆะมัง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดคลองสะแก ซ.พจ. 2033 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองโนน ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองคู้ ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดคลองคะเชนทร์ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเขื่อนนครเขต ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดเขารูปช้าง ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดเขาพระ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
มัสยิดติยาอุ้ลอิสลามพิจิตร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โบสถ์คาทอลิก ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
คริสตจักรสัมพันธ์พิจิตร ซ.บุษบา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
คริสตจักรความหวังพิจิตร ซ.พลายงาม ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหัวดง 14 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดท่าหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง