ค้นพบจำนวน 393 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทร์พรหมใย ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดอ้อมหล่ม (วัดแหลมทอง) ซ.พจ. 2044 จ.พิจิตร 66110
วัดอรัญญวาสี ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
วัดใหม่อู่ทองศรีบุญเรือง ซ.พจ. 4016 จ.พิจิตร 66210
วัดใหม่สุขสวรรค์ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดใหม่สำราญ ซ.พจ. 3034 จ.พิจิตร 66110
วัดใหม่สามัคคีธรรมเวทย์ ซ.พจ. 2069 จ.พิจิตร 66130
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่มงคลทุ่งกระทั่ง ซ.1067 จ.พิจิตร 66130
วัดใหม่โพธิ์ศรี (วัดไผ่ท่าโพเหนือ) ซ.1068 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดใหม่เพชรพิจิตร ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่ปลายห้วย ซ.รพช. พจ. 3066 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดใหม่คำวัน ซ.พจ. 5111 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
วัดใหม่คลองน้ำมัน ซ.พจ. 2022 จ.พิจิตร 66160
วัดใหม่เขาเจ็ดลูก (วัดเทพประทาน) ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดแหลมรังวราราม ซ.พจ. 3158 จ.พิจิตร 66130
วัดแหลมยาง ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหาดมูลกระบือ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหาดแตงโม ซ.1118 จ.พิจิตร 66110
วัดหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหอไกร ซ.1118 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยหลัว ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงใต้ ซ.รพช. พจ. 3016 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเรียงกลาง ซ.รพช. พจ. 3144 ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยยาวราษฎร์บำรุง ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดห้วยพุก ซ.สห. 2006 จ.พิจิตร 66210
วัดห้วยน้ำซึม ซ.พจ. 3045 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดห้วยน้อย ซ.พจ. 5046 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดห้วยคำตาล ซ.พจ. 3045 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดห้วยคต ซ.1118 ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยเขน ซ.1069 ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดห้วยแก้ว ซ.AH13 จ.พิจิตร 66130
วัดห้วงสลิด ซ.113 จ.พิจิตร 66110
วัดห้วงศรัทธาธรรม ซ.พจ. 3190 จ.พิจิตร 66130
วัดหลังถนนประชาสรรค์ ซ.พจ. 3004 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองหูช้าง ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองหัวปลวก ซ.1074 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองหวายไทยยาราม ซ.พจ. 4009 จ.พิจิตร 66110
วัดหนองหลุม ซ.AH13 ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220
วัดหนองหลวง ซ.พจ. 3020 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองเสือสิทธิธาราม ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองสะเดา ซ.พจ. 4028 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองสะเดา ซ.พจ. 1006 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองสะแก ซ.พจ. 2031 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองสองห้อง ซ.พจ. 4018 จ.พิจิตร 66160
วัดหนองสนวน ซ.พจ. 4019 จ.พิจิตร 66210
วัดหนองริ้นวราราม ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองระมานสามัคคี ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดหนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองไม้แดง ซ.1276 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองโพธิ์ ซ.รพช. พจ. 3133 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองพยอม ซ.113 จ.พิจิตร 66110
วัดหนองพงษ์ ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองพง ซ.พจ. 3045 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองไผ่ ซ.พจ. 2033 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหนองปลาไหล ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66180
วัดหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
วัดหนองประดู่ ซ.พจ. 3027 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดหนองปทุม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองบัว ซ.117 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองในดง ซ.พจ. 3184 จ.พิจิตร 66130
วัดหนองถ้ำ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดหนองเต่า ซ.พจ. 4028 ต.ภูมิ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองตะเคียน ซ.พจ. 2022 จ.พิจิตร 66160
วัดหนองดง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองชัยศรี ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
วัดหนองจิก ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดหนองจั่ว ซ.พจ. 2022 จ.พิจิตร 66160
วัดหนองคล้า ซ.1276 ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองคล้า ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองคล่อ ซ.รพช. พจ. 3075 จ.พิจิตร 66110
วัดหนองครกเหนือ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองขำ ซ.AH13 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองขานาง ซ.AH13 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
วัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วัดหนองขนาก ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดหนองแก ซ.113 จ.พิจิตร 66110
วัดหนองกอไผ่ ซ.พจ. 4005 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดหนองกลด ซ.11 จ.พิจิตร 66160
วัดหงษ์ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสุวรรณดำรงธรรม ซ.พล. 2034 จ.พิจิตร 66160
วัดสุพรรณพนมทอง ซ.รพช. พจ. 3225 จ.พิจิตร 66160
วัดสุนทรเกษตราราม (วัดปลวกสูง) ซ.115 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสุขุมาราม ซ.1069 ต.วังตะกู อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66210
วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์ ซ.AH13 ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66140
วัดสี่แยกธรรมเวท ซ.1073 จ.พิจิตร 66130
วัดสิรินทราราม ซ.รพช. พจ. 3163 จ.พิจิตร 66210
วัดสำนักขุนเณร ซ.1069 จ.พิจิตร 66210
วัดสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสามัคคีธรรมพัฒนาราม ซ.1070 จ.พิจิตร 66110
วัดสามัคคีธรรม ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วัดสามแยก ซ.พจ. 2029 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120
วัดสามบึงเจริญธรรม ซ.พจ. 4009 จ.พิจิตร 66110
วัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
วัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วัดสันติพลาราม ซ.113 จ.พิจิตร 66110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง