ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอัมพรินทร์คูหา (วัดเขาถ้ำม่วง) ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดใหม่บ้านนางาม ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองสาหร่าย ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสามัคคีธรรม ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสว่างศรีบุญเรือง (วัดซุ้มขี้เหล็ก) ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสวนป่าสระแก้ววนาราม ซ.รพช. ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดศรีมงคล ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดวังยาง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดวังโพรง ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดวังดินเหนียว ซ.รพช. ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดลำภาศ ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม (วัดดงน้อย) ซ.พล. 2034 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเขาดิน ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดผาท่าพล ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเป่าเขาเขียว ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดป่าคาย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดปลวกง่าม ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐเทพมงคล ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านมุง ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านเนินดิน ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านนา ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านน้อย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดบ้านโคก ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเนินแสงธรรม ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดน้ำปาด ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดไทรย้อย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดไทรดงยั้ง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดถ้ำผาหลวง ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดถ้ำทองเจริญธรรม ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดซำรัง ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดชมพู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเขาศรีศรัทธาราม (วัดป่า) ซ.รพช. ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดเขาเขียว ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
คริสตจักรบ้านน้อย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
คริสตจักรเนินกระบาก ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง