ค้นพบจำนวน 61 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดใหม่วังนกนางแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหินประกาย ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดหนองแฝกวนาราม ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองปรือ ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดหนองโบสถ์ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองบัว ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองเตาอิฐ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดโสภาราม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดสามัคคีประชาราษฎร์ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสะเดา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสระทองสามัคคี ซ.1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสระแก้วสามัคคีธรรม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดศรีพรหมจักร ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดศรีบุญมาญิการาม (วัดบ้านแหลมครก) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเวฬุวัน ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังสำโรง ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังสมบูรณ์ ซ.12 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังประดู่ ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังทองวราราม ซ.ราชพฤกษ์ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังตาดรัตนาราม ซ.12 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวังดินสอ ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดวชิรธรรมาวาส ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดลำกระโดน ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดราชเจริญชัย (วัดบ้านน้ำยาง) ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดราชคีรีหิรัญยาราม ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดแม่ระกา ซ.1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดม่วงหอม ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดพันชาลี ซ.พล. 2005 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดไผ่ใหญ่ไพรญาราม ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดโป่งประชาธรรม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดป่าศรีถาวร (วัดหนองบัวเจริญผล) ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดป่าแก่งกุลาเหนือ ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดปากยาง ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดบึงพร้าว ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านใหม่ทรายมูล ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านบ่อวนาราม ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านเข็ก ซ.1295 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ ซ.รพช. ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบ้านกลาง ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดบางสะพาน ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดบัวทอง ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเนินสะอาด ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเนินสว่างวราราม ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดเนินไม้แดง ซ.พล. 2005 ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดเนินมะเกลือวนาราม ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดนิมิตรธรรมสามัคคี ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดทุ่งน้อย ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดท่าหมื่นราม ซ.พล. 2005 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดทรัพย์ไพวัลย์ ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดดินทอง ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดดงพลวงศรีวนาราม ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดดงจันทร์ ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดไชยนาม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดชุมแสง ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดเจริญผล ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองเรือ ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองเป็ดเหนือ ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดคลองตานม ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดเขาน้อย ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดกกไม้แดง ซ.11 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง