ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่จระเข้สามัคคี ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเหล่าขวัญ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดห้วยเจียง ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเสนาสน์ ซ.1296 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสุวรรณเนินปากพาน ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสันติวนาราม ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดศรีสุพรรณวนาราม ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดวังงิ้วงามวนาราม ซ.1309 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดยางวนาราม ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดพรสวรรค์วราราม ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดป่าสวนธรรมสังเวช ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดป่าคายวิสุทธาราม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดโบสถ์ ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดบ้านชาน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดบัวหลวง ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเนินสุวรรณวราราม ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเนินมะคึด ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดน้ำหักพัฒนา ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดน้ำคบ ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดท่าหนอง ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดท่างาม ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดทองแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดดงกระบาก ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดช่างเหล็ก ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดคุ้งใหญ่ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดคลองช้าง ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดเขาสาริกา ซ.1296 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง