ค้นพบจำนวน 53 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่โพธิ์งาม ซ.พล. 4014 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดใหม่พรหมพิราม ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหัวเขาสมอคร้า ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดหอกลอง ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดห้วยดั้ง ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหลวงพ่อแดง ซ.พล. 2002 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองหม้อแกง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองมะคัง ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองไผ่ ซ.1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดสะพานหิน ซ.พล. 2002 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดสวนอธิษฐานบารมี ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดสวนร่มบารมี ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดสนามไชย ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดวังมะสระประทุมทอง ซ.พล. 2002 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดลำคลองโปร่งนก ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดย่านยาว ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดย่านขาด ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดเมมสุวรรณาราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดมะต้อง ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดพรหมรังษี ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดพรหมพิราม ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดไผ่น้ำขอ ซ.พล. 2002 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดผ่องนภาราม ซ.โยธาธิการ ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดป่าสัก ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดป่าทุ่งสานชัยวนาวาส ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดปรางค์แก้วบุรินทร์ธร ซ.1104 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดบ้านวังปลาดุก ถ.สิงหวัฒน์ ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดบ้านแม่ระหัน ซ.Singhawat Rd ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดบ้านบึง ซ.พล. 4014 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดบ้านคลองตก ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดนาขุม ซ.1325 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดธรรมวาส ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดทุ่งตาเปรี้ยว ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดท่าสี่ร้อย ซ.1309 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดท่าสำโรง ซ.1309 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดท่าไชย ซ.รพช. ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดท่าช้าง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดทับยายเชียง ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดท้องโพลง ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดเชิงเขาวนาราม ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดชุมพลศรี ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดชัยภูมิการาม ซ.1104 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดโคกสมอ ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดคีรีพุทธสถาน ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดคลองมะเกลือ ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดคลองตาล ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดคลองแคตะวันออก ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดคลองแค ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดเขามะขามทอง ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดกรับพวงเหนือ ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดกรับพวงใต้ ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดกระบังมังคลาราม ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดสวนร่มบารมี หมู่1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง