ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดห้วยหมากหล่ำ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดสวนเมี่ยง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดศรีมงคลพัฒนาราม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดราชสามัคคีธรรม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดรักชาติ ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดโพนไทรงาม (วัดบ้านน้อย) ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดโพธิ์ศรี ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดโป่งสอ ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดป่าแดง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดประชาราษฎร์สามัคคี ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านนาตอน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านนา ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านดงศรีบุญเรือง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ้านชุมแสง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดบ่อภาค ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดเนินช้างแทง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดเนินชัยวราราม ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดเนินโคกสูงพัฒนาราม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนุชเทียน ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดน้ำภาคน้อย ซ.1237 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนาหล่มโพธิบัลลังก์ ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนาตาจูม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดนงราชธาราม ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดท่าสะแก ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดดงทองสามัคคีธรรม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดซำหวาย ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดชำนาญจุ้ย ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดขวดน้ำมัน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง