ค้นพบจำนวน 496 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 73110
วัดเซนต์นิโกลาส ถ.วิสุทธิกษัตริย์ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
คริสตจักรสันติ ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดอินทรีย์ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดอัมพรินทร์คูหา (วัดเขาถ้ำม่วง) ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดอภัยสุพรรณภูมิ (วัดดงตาก้อนทอง) ซ.รพช. ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
วัดใหม่อภัยยาราม ถ.,หลังวัดใหม่อภัยยาราม, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่ศรีสวัสดิ์ชัยมงคล ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดใหม่วังนกนางแอ่น ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.รพช. ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ซ.1063 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
วัดใหม่ไพรมณี ซ.11 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
วัดใหม่โพธิ์งาม ซ.พล. 4014 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดใหม่พรหมพิราม ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดใหม่พนมทอง ซ.AH13 ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดใหม่บ้านนางาม ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดใหม่เจริญธรรม (วัดเกาะยายหนู) ซ.1303 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดใหม่จระเข้สามัคคี ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดใหม่เกษตรสมบูรณ์ ซ.รพช. ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดใหม่กรุงทองวนาราม ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดเหล่าขวัญ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหินประกาย ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดหัวนา ซ.2013 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดหัวเขาสมอคร้า ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดหอกลอง ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหว่างคีรี ซ.1248 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดห้วยเฮี้ย ซ.รพช. ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดห้วยหมากหล่ำ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
วัดห้วยทรายทอง ซ.1143 ต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดห้วยดั้ง ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดห้วยซัน ซ.พล. 4024 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดห้วยชัน ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดห้วยเจียง ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดห้วยแก้ว ซ.ห้วยแก้ว 6 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
วัดห้วงกระได ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหล่ายโพธิ์ ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหลวงหมู่ที่ 1 ซ.1114 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
วัดหลวงพ่อโต ซ.12 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหลวงพ่อแดง ซ.พล. 2002 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหล่ม ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดหน้าพระธาตุ (วัดเหนือ) ซ.2013 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดหนองอ้อ ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดหนองหินสามัคคีธรรม ซ.รพช. ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดหนองหัวยาง ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองหลวง ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองหม้อแกง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองสาหร่าย ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองสองเฒ่า ซ.2013 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดหนองลาน-น้ำพาย ซ.1248 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดหนองมะคัง ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดหนองแฝกวนาราม ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองไผ่ ซ.1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดหนองปลิง ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองปรือ ซ.12 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดหนองโบสถ์ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองบัวใหม่ ถ.,สนามบิน 2, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดหนองบัว ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองบัว ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองนา ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองนา ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองเตาอิฐ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองแขม ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองขานาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดหนองขอน ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดหนองกุลาสามัคคีธรรม ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองกุลา ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดหนองกวางลี้ ซ.รพช. ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดโสภาราม ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
วัดแสงดาว ซ.ศาลาช่อฟ้า ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดเสาหิน ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
วัดเสวยซุง ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดเสนาสน์ ซ.1296 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสุวรรณประดิษฐ์ ซ.พล. 2002 ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสุวรรณเนินปากพาน ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสุนทรประดิษฐ์ ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดสุดสวาท ถ.ทศกัณฑ์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสุขสมบูรณ์ ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
วัดสิริสุทธาวาส ซ.1063 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.รพช. ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
วัดสามัคคีประชาราษฎร์ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสามัคคีธรรม ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสามเรือน ซ.1114 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
วัดสันติวัน ซ.12 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสันติวนาราม ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
วัดสักบึงถังศรัทธาราม ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะอัก ซ.รพช. ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะพานหิน ซ.พล. 2002 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
วัดสะพาน 3 ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสะเดา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วัดสะกัดน้ำมัน ซ.12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.1063 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วัดสว่างศรีบุญเรือง (วัดซุ้มขี้เหล็ก) ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
วัดสวนอธิษฐานบารมี ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
วัดสวนร่มบารมี ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง