d สถานที่ที่น่าสนใจ ประเภทศาสนสถาน ใน ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย - ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย - Thailand Information Center
ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหางตลาด ซ.สท. 4001 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดหนองบัว (เก่า) ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดเสาหิน ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดสง่าราษศรัทธาราม ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดปทุมวนาราม (วัดหนองบัว) ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดน้ำเรื่อง ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดท่าฉนวน ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
วัดข่อมตาล ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง