ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดลาย ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดบึงภูเต่า ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดบึงทุ่งหลวง ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดเนินยาง ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดดุสิตดาราม (วัดกลาง) ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
วัดดงบ้านล้อม ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง