ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอินทาราม ซ.1132 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดหนองแขม ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดสุวรรณาราม ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดสโมสรเทพ ซ.101 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดสมบูรณ์วนาราม ซ.ตก. 2040 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดศรีไพรรัตน์ ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดศรีชุมพรวชิราวาส ซ.1065 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดวังไม้แดง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดวังตะกูเจเอี่ยมวนาราม ซ.ตก. 2040 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดลานไผ่วณาราม ซ.1331 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดลานทอง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดลานกระทิง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดลัฏฐิวันวณาราม (วัดหนองโสน) ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดราษฎร์บูรณะ ซ.101 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดรัตนปทุม ซ.กพ. 4021 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดเย็นบูรณะราษฎร์เจริญ ซ.กพ. 4001 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดภาวนา ซ.กพ. 1083 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดโพธาราม ถ.บ่อมะเฟือง ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดบ้านสมอโคน ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดบ้านไร่พัฒนา ซ.กพ. 4001 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดนานอก ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดทุ่งน้ำตก ซ.1331 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดทรายทองศรัทธาธรรม ซ.กพ. 3011 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดดอยบุญจันทร์ ซ.1132 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดชัยศิริมงคล ซ.กพ. 3114 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดคลองราษฎร์เจริญ ซ.1331 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดคลองพิไกรธรรมาราม ซ.1065 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดเขาสว่างอารมณ์ ซ.1132 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดเขาคีรีส ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดเขาแก้ว ซ.101 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดกุฏิการาม (วัดป่าเรไร) ซ.101 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
คริสตจักรพระเยซูพระเจ้าเที่ยงแท้ ซ.101 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสพรานกระต่าย ซ.กพ. 4007 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง