ค้นพบจำนวน 467 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุเบกขาราม ซ.กพ. 1023 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอุทุมพร (วัดท่าเดื่อ) ซ.1116 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดอุดมศรัทธาราม ซ.1084 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
วัดอุดมทรัพย์ ซ.1072 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอินทาราม ซ.1132 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดอำนาจศรัทธาธรรม ซ.1074 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
วัดอ่างทอง ซ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดอัมพาพนาราม ซ.กพ. 1048 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอรัญสถิตย์ ซ.กพ. 5069 จ.กำแพงเพชร 62000
วัดอรัญญิกาวาสน์ ซ.กพ. 3002 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดอรัญชัยศรี ซ.1112 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดอยู่โนนมะกอก ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดอมฤต ซ.กพ. 5069 จ.กำแพงเพชร 62000
วัดใหม่หนองยาง ซ.กพ. 1029 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดใหม่สุวรรณนพรัตน์ ซ.สท. 4020 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.กพ. 1080 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดใหม่ศาลามะคอกเตี้ย ซ.กพ. 4001 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดใหม่ศรีเจริญพร ซ.กพ. 1043 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
วัดใหม่วงศ์เจริญอินทราราม ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วัดใหม่แม่เรวา ซ.1117 ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดใหม่พัฒนา ซ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 62000
วัดใหม่นิเวศน์ประชาสรรค์ ซ.กพ. 1054 ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดใหม่ธงชัย ซ.1072 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วัดใหม่เจริญสุข ซ.1117 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วัดใหม่เจริญปูยศ ซ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 62000
วัดใหม่เจริญธรรม ซ.พหลโยธิน จ.กำแพงเพชร 62000
วัดใหม่คลองหอม ซ.กพ. 1028 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดใหม่คลองแมว ซ.กพ. 1028 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหินดาต ซ.1242 ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหินชะโงก ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหัวเสลาโพธิ์ราม ซ.1084 ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
วัดห้วยปักษ์ ซ.กพ. 3010 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดห้วยแก้วสามัคคีธรรม ซ.1112 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหล่ายขานาง ซ.กพ. 3006 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดหร่ายการ้อง ซ.115 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดหนองใหญ่ ซ.กพ. 1005 ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองหัวควาย ซ.กพ. 4012 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดหนองแสง ซ.1112 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหนองวัวดำ ซ.กพ. 3002 จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองละมั่งวังสระทอง ซ.สท. 4020 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดหนองลวกหิรัญาราม ซ.กพ. 3006 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดหนองไม้แดง ซ.กพ. 3006 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดหนองโมกข์พัฒนาราม ซ.กพ. 1044 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหนองโมกข์ ซ.กพ. 1062 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
วัดหนองแม่แตง ซ.กพ. 3006 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
วัดหนองเม่น ซ.กพ. 1048 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองไผ่วนาราม ซ.กพ. 4012 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองไผ่ ซ.กพ. 4025 ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
วัดหนองไผ่ ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองแผ่นดิน ซ.กพ. 3010 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองปากดง ซ.1065 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดหนองปลิง ซ.กพ. 1070 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหนองปลิง ซ.กพ. 3002 ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองปล้อง ซ.กพ. 4014 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองปรือ ซ.กพ. 4014 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองปรือ ซ.กพ. 4003 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วัดหนองบัววนาราม ซ.1109 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองบัว ซ.1116 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองน้ำขุ่นพัฒนาราม ซ.1117 ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วัดหนองนกชุมเหนือ ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองทองหล่อ ซ.กพ. 4014 ต.วังไทร อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองเตาอิฐพุทธาราม ซ.กพ. 3002 จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองเต่าทอง ซ.1242 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดหนองเต่า ซ.115 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองตาสังข์ ซ.1065 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดหนองแดน ซ.1109 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองเดื่อ ซ.1065 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดหนองชุมแสงธรรม ซ.กพ. 1029 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหนองช้างงาม ซ.กพ. 1044 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหนองชะแอน ซ.กพ. 1044 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหนองจิกราษฎรศรัทาธรรม ซ.1065 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดหนองคล้า ซ.1074 จ.กำแพงเพชร 62210
วัดหนองแขม ซ.1065 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วัดหนองแขม ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดหนองกองเหนือ ซ.1116 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองกวักมือ ซ.กพ. 1083 ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหนองกระทุ่ม ซ.กพ. 1029 ต.วังชะพลู อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหนองกระทุ่ม ซ.กพ. 1062 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
วัดหงส์ทอง ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดหงษ์ทองดอนไพรวัลย์ ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดหงษ์ทองเจริญ ซ.กพ. 4012 ต.คณฑี อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดแสนสุข ซ.1074 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130
วัดแสงสุริยาราม ซ.1280 จ.กำแพงเพชร 62210
วัดแสงเจริญ ซ.กพ. 4026 ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดเสมางาม ซ.กพ. 1043 ต.ธำมรงค์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160
วัดเสด็จ ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดสุวรรณาราม ซ.กพ. 1044 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดสุวรรณาราม ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
วัดสุขสำราญวราราม ซ.กพ. 4048 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
วัดสุขเกษม (วัดตะเคียนงาม) ซ.1242 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดสี่แยกต้นไทร ซ.1112 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดสิทธิวราราม ซ.กพ. 1044 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดสิงคาราม ซ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดสามัคคีธรรม ซ.1112 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดสามัคคีธรรม (วัดบ้านเกาะหมู) ซ.1084 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดสามแยก ซ.กพ. 4025 ต.วังบัว อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
วัดสามจบสามัคคี ซ.1280 ต.ถาวรวัฒนา อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร 62190
วัดสันติสุข ซ.1116 ต.ท่าขุนราม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
วัดสันติวัน ซ.1112 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
วัดสันติวนาราม ซ.กพ. 4004 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง