ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่ไทยอีสาน ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยโศก ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยทราย ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยขาแข้ง ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดหนองม่วง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดศรีศิษย์วิชชาวณาราม (วัดห้วยเปล้า) ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดศรีบุญเรือง ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวิหารธรรม ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวิเศษเทพธงชัย ซ.3438 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดลานสัก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดแม่กะสีวราราม ซ.อน. 4001 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดพรหมรังษีเขาน้ำโจน ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดพรหมประทานพร ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโปรงนวล ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโป่งเก้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าอ้อ ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าสัก ซ.ทับเสลา ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่านิคมสามัคคี ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าแดนนาบุญ ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดปางไม้ไผ่วนาราม ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดป่าคา ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดประดู่ยืน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบุ่งฝางสามัคคีธรรม ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบึงแห้ง (วัดบึงเจริญ) ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดบึงแวงขันติการาม ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเนินสำราญ ซ.3504 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดน้ำรอบเทพประทานพร ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเทพเมืองทอง ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดทุ่งสามแท่ง ซ.อน. 4021 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำพระยาพายเรือ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำทอง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำเขาจั๊กจั่น ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดถ้ำเขาฆ้องชัย ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดตะคล้อ ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดชุมยางสามัคคีธรรม ซ.อน. 2009 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดคลองไม้ลาย ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเขาฤาษีธรรมมงคล ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดโกรกลึก ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
คริสตจักรลานสักสังกัดภาคที่ 7 แห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
คริสตจักรความหวังลานสัก ถ.เทศบาล 1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง