ค้นพบจำนวน 49 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดใหม่ชิตประชาราม ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดห้วยแห้ง ซ.อน. 3179 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยป่าปก ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยบง ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดหนองหูลิง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองหิน ซ.อน. 3033 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองไม้แก่น ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองฝาง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองปรือ ซ.อน. 4004 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดหนองบ่มกล้วย ซ.3211 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองแกสามัคคี ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสาลวนาราม (วัดหนองจอก) ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสายรุ้งทอง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสวนพลู ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสมณีศรีพัฒนาราม ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดวังหิน ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังพง (วัดถ้ำเขาช่องลม) ซ.อน. 3152 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังตอ ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดไร่พริก ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเมืองการุ้ง ถ., 7 ฝั่งตะวันออก, ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดมกุฏวนาราม (วัดตะกรุด) ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดพุกร่างคีรีวงศ์ ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดผาทั่ง ซ.3282 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านใหม่โพธิ์งาม ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดบ้านไร่ ซ.อน. 5015 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านน้อยป่าแฝก ซ.สห. 3008 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดบ้านจัน ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดน้ำพุราษฎร์บำรุง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเทพหมัน ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพหลวงบนเขา ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพหลวง (วัดล่าง) ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทัพเจริญธรรม ซ.อน. 4026 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดทัพคล้าย ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทองหลาง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดทองธรรมาราม ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดถ้ำตะพาบ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดถ้ำเขาวง ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดเจ้าวัด ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดคลองโป่ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดคลองตะขาบ ซ.อน. 3058 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดเขาเชือกเจริญธรรม ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดกกเต็น ซ.สห. 3008 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
คริสตจักรสัมพันธ์บ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
คริสตจักรทุ่งน้อย ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง