ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่บำรุงธรรม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหลุมเข้า ซ.3183 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหลวงพ่อเจ็ก ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองพลาง ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองไผ่ ถ.สุขาภิบาล 3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองเขื่อน ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดสุทธาวาส (วัดขุนจัด) ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดสวนพูล ซ.เนินหมอมี ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดศิริวัฒนาราม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดราษฎรนิธิยาวาส (วัดดอนปอ) ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดรัตนาราม (วัดขุนแก้ว) ซ.อน. 5017 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดมโนราช ซ.อน. 3032 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดมงคลรัตนคีรี (วัดเขาระแหง) ซ.อน. 3053 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดพันสี ซ.333 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดเนินพยอม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดทุ่งพึ่งใหม่ ซ.เนินหมอมี ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดทุ่งพึ่งเก่า ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดดอนกลอย ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดคูเมือง (วัดหนองสะแก) ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดคลองหินพัฒนศิริวนาราม ซ.อน. 3014 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดคงเศรษฐี ซ.อน. 2016 ต.หมกแถว อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดเก้านิ้ว ซ.อน. 4019 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง