ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอัมพวัน (วัดป่ากล้วย) ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดใหญ่ ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหัวเมือง ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยพระจันทร์ ซ.เนินหมอมี ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยขานาง (วัดหลวงพ่อพลอย) ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองยาง ซ.อน. 2100 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองบัว (วัดปทุมธาราม) ซ.อน. 2114 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองขุนชาติ ซ.อน. 5006 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระทุ่ม (ดจ.) ซ.อน. 4046 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดสามัคคีรังสรรค์ ซ.เทศบาล 7 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดวังบรเพชร (วัดมะพร้าวสูง) ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดลานหญ้าคา ซ.อน. 3024 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดโรจนาราม (วัดงิ้วงาม) ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดโปรดภาวนา ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดป่าเลา ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดป่าช้า ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดประดาหัก ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดปทุมทอง (วัดทับแต้) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดบ้านใหม่ ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเนินสาธารณ์ ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดน้ำพุพรหมจริยาวาส ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเทพนิมิตร ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดทุ่งโพธิ์ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดทุ่งนา ถ.สายบ้านทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดท่าข้ามสาคร ซ.อน. 3053 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดทัพทราย ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดถ้ำรัตนคีรี ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดดงประดาพระ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดแจ้ง ซ.อน. 5006 ต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเขาน้อย ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดเกาะตาซ้ง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
คริสตจักรทุ่งนา ซ.เทศบาล 7 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง