ค้นพบจำนวน 265 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุโปสถาราม ซ.สะแกกรัง ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดอัมพวัน ซ.3265 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดอัมพวัน (วัดป่ากล้วย) ซ.3013 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดอมฤตวารี ถ.บริรักษ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดใหม่บำรุงธรรม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดใหม่ไทยอีสาน ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดใหม่ชิตประชาราม ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดใหม่จันทราราม ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดใหญ่ ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหาดทนง ซ.333 ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหัวเมือง ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยแห้ง ซ.อน. 3179 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยโศก ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยพระจันทร์ ซ.เนินหมอมี ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยป่าปก ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยบง ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดห้วยทราย ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดห้วยขานาง (วัดหลวงพ่อพลอย) ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดห้วยขาแข้ง ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดหลุมเข้า ซ.3183 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหลวงราชาวาส ถ.ณรงค์วิถี ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหลวงพ่อเจ็ก ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองหูลิง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองหิน ซ.อน. 3033 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองหลวง ซ.3456 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองสลิด ซ.3221 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองสระ ซ.อน. 4003 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองสมบูรณ์ ซ.อน. 4035 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองแว่น ซ.3456 ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองเรือโกลน ซ.อน. 4030 ต.หนองกลางดง อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองรักสามัคคีธรรม ซ.อน. 4021 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองยาง ซ.อน. 2100 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองยาง ซ.อน. 3011 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดหนองไม้แก่น ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองม่วง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดหนองโพธิ์ ซ.3220 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองพังค่า ซ.อน. 3014 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองพลาง ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองฝาง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองไผ่ ถ.สุขาภิบาล 3 ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองไผ่ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองผักแพว ซ.3282 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดหนองปรือ ซ.อน. 4004 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดหนองบัว (วัดปทุมธาราม) ซ.อน. 2114 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองบ่มกล้วย ซ.3211 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองนกยูง ซ.อน. 5006 ต.หนองสระ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองเต่า ซ.อน. 4020 ต.หนองเต่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองตางู ซ.3220 ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองตะคลอง ซ.3013 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองชุมเห็ด ซ.อน. 4021 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองจิกยาว (วัดอำเภอทัพทัน) ซ.อน. 2009 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองจอกจันทราราม ซ.อน. 3011 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดหนองแขวนกูบ ซ.อน. 4035 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองเขื่อน ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดหนองขุย ซ.อน. 4030 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองขุนชาติ ซ.อน. 5006 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองแกสามัคคี ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดหนองแก ซ.3221 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดหนองกี่ ซ.อน. 4035 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระทุ่ม (ดจ.) ซ.อน. 4046 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดหนองกระดี่นอก ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดหนองกระดี่ ซ.3013 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดสุวรรณบรรพต (วัดเขารวม) ซ.อน. 3023 ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดสุทธาวาส (วัดขุนจัด) ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดสาลวนาราม (วัดหนองจอก) ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสายรุ้งทอง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดสามัคคีรังสรรค์ ซ.เทศบาล 7 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
วัดสังกัสรัตนคีรี ซ.อน. 2008 ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดสะพานหิน ซ.อน. 5002 ต.หาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสหสามัคคีธรรมาราม (บ้านเขาลูกช้าง) ซ.3456 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อุทัยธรรมสุนทร 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดสวนพูล ซ.เนินหมอมี ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดสวนพลู ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดสวนขวัญ ซ.อน. 2009 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดสมอทอง ซ.อน. 6036 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170
วัดสมณีศรีพัฒนาราม ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดศิริวัฒนาราม ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
วัดศรีศิษย์วิชชาวณาราม (วัดห้วยเปล้า) ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดศรีประมุข (วัดเนื้อร้อน) ซ.อน. 3014 ต.หนองพังค่า อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดศรีบุญเรือง ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) ซ.3265 ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
วัดวิหารธรรม ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวิเศษเทพธงชัย ซ.3438 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
วัดวังหิน ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังสาริกา ซ.อน. 2003 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังศรีธาธรรมธราราม ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังพง (วัดถ้ำเขาช่องลม) ซ.อน. 3152 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วัดวังบุญ ซ.3456 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150
วัดวังบรเพชร (วัดมะพร้าวสูง) ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
วัดวังเตย ซ.อน. 4003 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120
วัดวังตอ ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
วัดลานหญ้าคา ซ.อน. 3024 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง