ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่สี่แยก ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหินดาดสามัคคีธรรม ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองเย็นสามัคคี ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไผ่ไทรงาม ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองบอนใต้ ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไทร ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดสีมาราม (ดงยาง) ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดสายทองวัฒนาราม ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดสระหลวง ซ.อบต. ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดศรีกัลยานิคม ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดวังป่าใหญ่ ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดวังน้ำขาว ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดวังซ่าน ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดลานตะแบก ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดราษฎร์ศรีพัฒนาราม (วัดบ้านตะกรุด) ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดแม่วงก์ ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดมฤคทายวัน ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดพรหมรังษี ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปางมะกอ ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปางชัย ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดป่าเขาสักประเสริฐดี ซ.อบจ. นว. 101058 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปากดงศรัทธาธรรม ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดปรางค์สุดยอด ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดบ้านเปราะ ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเนินใหม่สิทธิมงคล ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดธารมะยม ซ.3504 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพสวรรค์สีมาราม ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพสถาพร ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเทพมงคลทอง ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดทุ่งรวงทอง ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดทรัพย์สมบูรณ์ ซ.นว. 4029 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดทรัพย์มากเจริญธรรม ซ.3504 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดถังแดง ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดซับมะม่วงงาม ซ.อบจ. นว. 102059 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดคลองม่วง ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเขาวังชุมพร ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเขาแม่กระทู้รัตนาราม ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเขาพรหมวิหาร ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดเกาะแก้ว ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง