ค้นพบจำนวน 65 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหัวหวาย ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหัวเขาตาคลี ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดห้วยดุก ซ.นว. 4047 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหลาสะแก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองแอก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองสีนวล ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองลาดสามัคคี ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองโพ ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองบัวทอง ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดหนองนางาม ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองถ้ำวัว ซ.อบจ. นว. 021019 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองเต็งรัง ซ.ทางหลวงชนบท นว. 4047 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองตามี ซ.นว. 1012 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองตาพัน ซ.อบจ. นว. 021017 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองดุก (วัดถ้ำทิพย์มงคล) ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดหนองจิกรี ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองคูน้อย ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดหนองกระทุ่ม ซ.อบจ. นว. 021019 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดสันทยาศรัทธาธรรม ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดสอนจันทร์มงคล ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดสว่างวงษ์ (คณะกิจ) ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดสระแก้ว ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดศรีสำราญ ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดวังคาง ซ.ตักศิลา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดราษฎร์เจริญ ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดรัตตวัน ซ.3329 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดโพนทอง ซ.ประชาตาคี ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดพุน้อยชัยมงคล ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดพุทธนิมิต ซ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดพุช้างล้วง ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดพระพุทธบาทถ้ำเขาภูคาจุฬามณี ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดพรหมนิมิตร (วัดหลังเขา) ซ.11 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดป่าตาล ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดประชาสรรค์ (วัดคลอง 8) ซ.3196 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดโบสถ์เทพนิมิตร ซ.บ่อเงิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดบ้านโป่งโพธิ์ทองสามัคคีธรรม ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดบ้านดงมหาชัย ซ.3196 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดบ่อนิมิต ซ.11 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดน้ำจั้น ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดธรรมรงค์สวัสดิ์ (วัดถ้ำเขาขุย) ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเทพมงคลชานสาราม ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดทุ่งทะเลทราย ซ.11 ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดตาคลี ถ.ประชาอุทิศ ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดดงมัน ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดดงพลับ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดชัยมงคล ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดชอนเจริญธรรม ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดช่องแค ซ.แม่ทองสุข ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดจันเสน ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดโคกสว่าง ซ.11 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดโคกสลุด (วัดคลองสุธาธรรม) ซ.3196 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดโคกคูณ ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาวงษ์ ซ.11 ต.พรหมนิมิต อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาวงษ์ ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาภูคา ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาฝา ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาบันไดกลีบ ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาทอง ซ.อบจ. นว. 021016 ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาถ้ำประทุน ซ.ทวีชัย ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาตอง ซ.อบจ. นว. 021017 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดเขาดุม ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดเขาเจดีย์ ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
โบสถ์คาทอลิก ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
คริสตจักรตาคลีภาค 7 ซ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง