ค้นพบจำนวน 107 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอ่างทอง ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอัมพวัน (วัดดอนใหญ่) ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอมรประสิทธิ์ ซ.1072 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดใหม่บวรประชาราษฎร์ (วัดใหม่หนองเบน) ซ.เทศบาล 10 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดหาดทรายงาม ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดหนองปลิง ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดหนองกระทุ่ม (วัดเขาหลวง) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดหนองกระโดน ซ.นว. 4045 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสุวรรณคีรี (วัดเขาขาด) ซ.อ้อมเขาโกรกพม่า ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสุบรรณาราม ซ.อบจ. นว. 011010 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสุคตวราราม ถ.,สวรรค์วิถี 50, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสันติธรรม ซ.1 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสันคู ซ.สวรรค์วิถี 64 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสังฆมงคล ซ.3004 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสวรรค์วิถีธรรมมาราม ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสวรรค์ธาราม ซ.อบจ. นว. 011008 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสรรค์ประชากร ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสโมสร ซ.225 ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดสมานประชาชน ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศาลจ้าว (วัดสกุลณีอนุสรณ์) ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีอุทุมพร ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีอุทุมพร (วัดวังเดื่อ) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีอัมพวัลย์ ซ.นว. 4045 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีสุวรรณ (วัดเขื่อนแดง) ซ.3005 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีสวรรค์สังฆราช (วัดถือน้ำ) ถ.,สวรรค์วิถี 67, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีวรรณาราม ซ.นว. 4066 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีมงคล ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดศรีประชาสรรค์ ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดศรีเจริญธรรม ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังหิน ซ.นว. 1098 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังหยวกใต้ ซ.นว. 1098 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังสวัสดี ซ.1072 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดวังยาง ซ.อบจ. นว. 012012 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังไผ่ ซ.อบจ. นว. 011007 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวังประชานิมิตร (วัดวังเลา) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดวรนาถบรรพต (วัดเขากบ) ถ.ธรรมวิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดราษฎร์บำรุง ซ.รพช. นว. 3150 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดยางงาม ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดมหาโพธิใต้ ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดมโนราษฎร์ (วัดหนองตายาย) ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดโพธาราม ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพุทธมงคลนิมิต ซ.มาตุลี 8 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม (เขาดินใต้) ซ.สะพานหลวงพ่อเฮงประชานุสรณ์ ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพระบางมงคล ถ.จักรวาล ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดพรหมจริยาวาส ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดผาแดง ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดป่าเรไลย์ ถ.,สวรรค์วิถี 67, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดปากน้ำโพเหนือ ซ.225 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดปากน้ำโพใต้ ซ.225 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบึงน้ำใส ซ.นว. 3041 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบ้านไร่ ซ.รพช. นว. 3150 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบ้านบ่อพยอม ซ.นว. 1098 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดบ้านแก่ง ซ.1182 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบางม่วง ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดบวรประชาสัคค์ (วัดหนองบอน) ซ.พหลโยธิน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดบริรักษ์ประชาสาร ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดเนินมะขามงาม ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดนิเวศวุฒาราม (วัดดอนดู่) ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดไทรเหนือ ถ.,โกสีย์ 12, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดไทรใต้ ถ.,โกสีย์ 32, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเทพสามัคคีธรรม ซ.AH13 ต.บางม่วง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเทพนิมิตร ซ.1 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดท่าพระเจริญพรต (วัดบ้านมะเกลือ) ซ.1084 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดท่าทอง ซ.สวรรค์วิถี 64 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดท่าดินแดง ซ.นว. 3041 ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดทัพชุมพล ซ.อบจ. นว. 011008 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดถ้ำบ่อยา ซ.นว. 4065 ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดตะเคียนเลื่อน ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดดอนงาม ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ถ.,มาตุลี 30, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดฉิมพลียางโทน ซ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดจอมคีรีนาคพรต (วัดเขา) ซ.พหลโยธิน ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดคีรีสวรรค์ ซ.นว. 4028 ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดคีรีวงศ์ ถ.,มาตุลี 18, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดคลองคาง ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเขามโน ซ.1 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดเกาะหงษ์ ซ.3005 ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเกาะแก้ว ซ.นว. 4045 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเกรียงไกรเหนือ ซ.225 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเกรียงไกรใต้ ซ.225 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเกรียงไกรกลาง ซ.225 ต.เกรียงไกร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดเกตุคีรี ซ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดกลางแดด ถ.เลียบวารี ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
มัสยิดปากีสถานนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โบสถ์คาทอลิก ถ.,เทวาวิถี, ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
คริสตจักรสัมพันธ์หนองปลิง ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
คริสตจักรนครสวรรค์ ซ.สวรรค์วิถี 31 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
คริสตจักรความเชื่อเพื่อชีวิต ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดวรนาถบรรพต ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดหนองกระโดน หมู่14 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดสมานประชาชน ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 056-872722
วัดศรีประชาสรรค์ ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 056-296046
วัดสันติธรรม ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240 056-333645
วัดหาดทรายงาม ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056-383121
วัดไทรเหนือ ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056-336473 056-336474 056-213103
วัดยาง ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056-345127
วัดวังยาง ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056-345127
วัดไทรใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 056-214124 056-214124
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง