ค้นพบจำนวน 678 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดอุดมพัฒนา ซ.225 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดอุดมพร ซ.3329 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
วัดอุดมธัญญา ซ.3329 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
วัดอินทราราม ซ.นว. 3522 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดอ่างทอง ซ.อบต. ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอัมพวัน (วัดดอนใหญ่) ซ.พหลโยธิน ต.หนองกรด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดอ้อยช้างงาม ซ.นว. 2032 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดอรัญญิการาม ซ.นว. 4047 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดอมรประสิทธิ์ ซ.1072 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดใหม่หนองน้ำขุ่น ซ.พหลโยธิน ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดใหม่หนองข้าวเจริญสุข ซ.11 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดใหม่หนองกรด ซ.นว. 3016 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดใหม่สี่แยก ซ.1072 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดใหม่สามัคคี ซ.นว. 4029 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดใหม่สนามหลวง ซ.3473 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดใหม่ศรีสุทธาวาส ซ.นว. 3099 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.นว. 1012 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260
วัดใหม่พัฒนาธรรม ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
วัดใหม่พรสวรรค์ ซ.3327 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดใหม่บวรประชาราษฎร์ (วัดใหม่หนองเบน) ซ.เทศบาล 10 ต.หนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60240
วัดใหม่เนินทราย ซ.1073 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์ ซ.225 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดใหม่ตานิวพัฒนา ซ.อบจ. นว. 081053 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
วัดใหม่เขากะลา ซ.225 ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
วัดแหลมสมอ ซ.1182 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดแหลมยาง ซ.1118 ต.ฆะมัง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
วัดแหลมไพร ซ.นว. 4045 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดแหลมชนิน (วัดบ้านบึงหล่ม) ซ.โยธาธิการ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหูกวาง ซ.1182 ต.หูกวาง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดหินดาดสามัคคีธรรม ซ.อบจ. นว. 101058 ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหาดเสลา ถ.เก้าเลี้ยววิถี ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดหาดสูง ซ.รพช. 3319 ต.หาดสูง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
วัดหาดสะแก ซ.นว. 1111 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดหาดทรายงาม ซ.1182 ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดหางน้ำ ซ.3004 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหัวหวาย ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหัวยาง ซ.333 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดหัวพลวง ซ.นว. 4048 ต.วังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหัวถนนเหนือ ซ.3004 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหัวถนนกลาง ซ.3004 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหัวถนน ซ.นว. 3104 ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
วัดหัวดงเหนือ ซ.1084 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดหัวดงใต้ ซ.1084 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดหัวงิ้ว ซ.3328 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดหัวเขาลานคา ซ.นว. 4013 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหัวเขาตาคลี ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหัวกระทุ่ม ซ.225 ต.พิกุล อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
วัดห้วยวารีใต้ ซ.1119 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดห้วยวารี ซ.1119 ต.ธารทหาร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดห้วยลำใย ซ.3331 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
วัดห้วยรั้ว ซ.นว. 3102 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดห้วยร่วมใต้ ซ.นว. 3042 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดห้วยบง ซ.นว. 4010 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดห้วยน้ำหอม ซ.นว. 4049 ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดห้วยธารทหาร ซ.นว. 2032 ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดห้วยถั่วใต้ ซ.225 ต.ห้วยถั่วเหนือ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดห้วยตะโก ซ.อบจ. นว. 051045 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
วัดห้วยดุก ซ.นว. 4047 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหลาสะแก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหลวงพ่อแก้ว ซ.นว. 4003 ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120
วัดหนองแอก ซ.3196 ต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองอุ้มไก่ ซ.3330 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
วัดหนองหัวเรือ ซ.นว. 3102 ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดหนองหลวง ซ.นว. 4024 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองหมู ซ.3328 ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดหนองเสือ ซ.นว. 4020 ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
วัดหนองสีนวล ซ.3329 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม ซ.นว. 4097 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
วัดหนองสังข์ ซ.พหลโยธิน ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองสะเอ้งพัฒนา ซ.อบจ. นว. 111061 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดหนองสะแกยาว ซ.3004 ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
วัดหนองสะแก ซ.11 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองสองห้อง ซ.นว. 4097 ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองสองห้อง ซ.1119 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองลาดสามัคคี ซ.3329 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองละมาน ซ.นว. 4036 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดหนองละมาน ซ.3475 ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองรั้วสันติธรรม ซ.นว. 4043 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
วัดหนองเย็นสามัคคี ซ.3504 ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองยาว ซ.นว. 4101 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไม้เหนือ ซ.3473 จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไม้แดง ซ.3327 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
วัดหนองแม่พังงา ซ.225 ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60250
วัดหนองมะขาม ซ.1073 ต.บึงปลาทู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดหนองโพธิ์ ซ.อบต. ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองโพ ซ.3212 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
วัดหนองแพงพวย ซ.AH13 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230
วัดหนองพิกุล ซ.3331 ต.หนองพิกุล อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190
วัดหนองพลับ ซ.1074 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดหนองพรมหน่อ ซ.3220 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
วัดหนองไผ่ไพศาลี ซ.ทางหลวงชนบท นว. 4005 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
วัดหนองไผ่ไทรงาม ซ.1072 ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150
วัดหนองไผ่ ซ.225 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
วัดหนองไผ่ ซ.นว. 4007 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองผักหวาน ซ.1119 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองปลิง ซ.3001 ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
วัดหนองปลาไหล ซ.1073 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
วัดหนองเบน (บ้านโคก) ซ.1119 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160
วัดหนองบัวทอง ซ.11 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60210
วัดหนองบัว ซ.11 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง