ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดหนองหัวลิงใน ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดหนองสองห้อง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดศรีมงคล (วัดคลองคล้า) ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดลำบัวลอย ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ศรี ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ปากพลี ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโพธิ์ทอง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดพรหมเพชร ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดฝั่งคลอง ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดโบสถ์ร้างนาหินเก่า ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดบุ่งเข้สุขาราม ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดบมข้าว ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเนินหินแร่ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดนาหินลาด ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดท่ามะปราง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดท่าประดิษฐ์ ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดท่าแดง ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดตะเคียนทอง ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดจินดาราม (วัดดงข่า) ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดคลองตะเคียน ซ.เทศบาล 5 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดแขมโค้ง ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะหวาย ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดเกาะกา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
วัดกลางโสภา ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง